Ga naar hoofdinhoud
Regionale Energie Strategie (RES)
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Regionale Energie Strategie (RES)

Heb je vragen?

De juiste strategie voor een duurzame toekomst

In maart 2020 is de Regionale Energiestrategie (RES) vastgesteld. Om deze strategie te continueren moeten de ambities op lokaal niveau verder worden uitgewerkt. Antea Group adviseert burgers, overheden en bedrijven bij de ontwikkeling van deze strategie en met de vorming van aanvullende programma’s en projecten.

Nederland wordt duurzamer

De Regionale Energiestrategie is het proces waarin de totale duurzame energie-omvang per regio in Nederland wordt bepaald. Van de benodigde op te wekken duurzame energie en warmte versus de beschikbare duurzame energiebronnen. In totaal zijn er 30 RES regio’s. De basis van de regionale strategie is het Klimaatakkoord met als doel om in Nederland in 2030 de CO2 uitstoot met de helft terug te dringen.

Lokale energiestrategie

De lokale energiestrategie ofwel een visie op de energietransitiekansen in de eigen gemeente is het proces waarin gemeenten zichzelf een positie toekennen in de RES door middel van een verkenning. Gemeenten maken hierbinnen een ruimtelijke, juridische, beleidsmatige en technische afweging over de energiemix die wenselijk en haalbaar is. Hierbij wordt rekening gehouden met wat de energietransitie betekent voor de infrastructuur en de ruimtelijke inpassing van nieuwe duurzame energiebronnen.

Van advies en visie naar resultaat

Bepalend voor het succes van deze processen is de technisch economische haalbaarheid, het bestuurlijke besluitvormingsproces en het maatschappelijke draagvlak. Hoe zorgt jouw gemeente voor een gedragen energievisie en strategie (lokaal en regionaal)? Die vraag krijgen we van diverse opdrachtgevers die met het opstellen van een lokale energiestrategie en RES bezig zijn. Vanuit onze adviezen en visie ontstaat een tastbaar resultaat, namelijk het reduceren van de CO2 uitstoot en betaalbare energie voor iedereen. Antea Group onderkent deze complexe opgave en ondersteunt gemeenten bij het proces om middels een verkenning te komen tot een gedragen strategie en een gedragen plan.

Regionale en lokale energiestrategie

Vanuit een integrale benadering ondersteunen wij met het opstellen van de regionale en lokale energiestrategie. Met oog voor verschillende beleidsopgaven zoals landbouw, stedelijke transformatie, de Omgevingswetklimaatadaptatie en gezondheid. Onze ervaring leert dat deze integrale aanpak nodig is bij de complexe opgaven van deze tijd. We combineren daarnaast technische kennis en kennis uit de (fysieke) leefomgeving met bestuurlijke eisen en wensen.

Diensten binnen RES

Er zijn een aantal diensten die wij binnen de RES kunnen verrichten:

  • Gebiedsverkenning;
  • Analyse koppelkansen;
  • Lokale energiestrategie en visie;
  • Haalbaarheidsstudie en wijkaanpak;
  • Ondersteunen bij het participatie- en communicatieproces om het draagvlak te vergroten.

Bij het maken van de analyse gebruiken wij regelmatig de Antea Group Energytool. Die geeft beslissers, bewoners, stakeholders en beleidsmakers inzicht in de consequenties van de duurzame opties en maakt hen deelgenoot van de oplossing.

Bekijk ook de andere diensten over energietransitie

Heb je vragen of wil je een afspraak over RES?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie