Gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden en de veiligheidsregio’s zijn momenteel intensief betrokken bij de overgang van fossiele energie naar nieuwe energiedragers, zoals ammoniak en waterstof. Hoewel deze energiebronnen op zichzelf niet nieuw zijn, is de schaal waarop ze zullen worden toegepast en de diversiteit van toepassingsgebieden wel nieuw. Dit betekent dat de infrastructuur, opslagfaciliteiten, maar ook productieprocessen moeten worden geïntegreerd in de bestaande maatschappij. Ook zullen er wijzigingen zijn in transportstromen waar met name lokale overheden en veiligheidsregio’s mee te maken krijgen.

Deze energietransitie gaat gepaard met uitdagende veiligheidsvraagstukken, zoals:

  • Wat zijn de gevaarsaspecten van waterstof en ammoniak?
  • Hoe kunnen we stoffen als ammoniak en waterstof veilig opslaan?
  • Over welke hoeveelheden ammoniak en/of waterstof hebben we het?
  • Waar moet de opslag en overslag van ammoniak en/of waterstof plaats gaan vinden?
  • Binnen welk tijdsbestek worden deze opslagterminals gebouwd? Welke consequenties zijn er voor transportstromen? Welke consequenties zijn er voor de verdichtingsopgaaf van gemeenten? Welke consequenties zijn er voor de inzet van hulpverlening in geval van een incident?

H2K, Antea Group en Stichting NH3 Event hebben in samenwerking een workshop over ammoniak en waterstof ontwikkeld. Het programma is gericht op beleidsambtenaren, omgevingsmanagers, bij dit onderwerp betrokken ambtenaren van lokale overheden (externe veiligheid, ruimtelijke ordening, e.d.) , vergunningverleners (gemeenten en omgevingsdiensten) en medewerkers van de afdeling Risicobeheersing (Veiligheidsregio’s).

Meld je nu aan

Onderwerpen

Deze praktische workshop vergroot de kennis over het toekomstig gebruik van ammoniak en waterstof. Door middel van schaalproeven op het buitenterrein van de trainingslocatie worden deelnemers meegenomen in de fysische eigenschappen van ammonia en waterstof. Vervolgens wordt met thematische sessies over o.a. externe veiligheid, ontwikkelen van ammoniak- en waterstofinfrastructuur, incidentbestrijding en geleerde lessen uit eerdere incidenten het verdere speelveld voor de deelnemers geschetst. Aan het einde van de workshop worden de deelnemers uitgedaagd om samen met de docenten de behandelde onderwerpen naar hun werkpraktijk te vertalen.

Docenten

De docenten zijn Monique Berrevoets-Steenbakker en Govert Jongsma van Antea Group, beiden gespecialiseerd in industriële en externe veiligheid en beleidsvraagstukken over deze onderwerpen. Namens Stichting NH3 Event licht Rianne Vriend-Vrijenhoef toe hoe ammoniakterminals worden ontwikkeld en op welke wijze veiligheid daarin al in een vroeg stadium een rol speelt.

Peter de Roos en Jochem van de Graaff zijn beide specialist op het gebied van industriële Incidentbestrijding en verzorgen vanuit H2K de praktische workshops met waterstof en ammoniak.

Praktische informatie

Kosten
De kosten van deze studiedag bedragen € 750,00 p.p. ex. BTW.

Locatie
De workshop vindt plaats op de opleidingslocatie van H2K in Dordrecht op 12 september 2024.

Inschrijven
Inschrijven kan tot 8 september 2024 via de website van H2K.

Het is ook mogelijk om de workshop op maat gemaakt voor uw organisatie en/of op andere locaties in Nederland te organiseren. Neem contact op met H2K om te informeren naar de mogelijkheden. Opdrachtverstrekking en facturatie verloopt via H2K.

Deelname kan tot 30 dagen voor aanvang van de workshop kosteloos worden geannuleerd. Nadien worden alle kosten in rekening gebracht. De organisatoren behouden zich het recht voor om de workshop uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de workshop te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

Meer informatie over deze workshop?
Neem dan contact op met een van de docenten: monique.berrevoets@anteagroup.nl • j.vandegraaff@h2k.nl • rianne@vrijenhoef.nl