Ga naar hoofdinhoud
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Circulaire economie

De bevolking en welvaart groeit wereldwijd. En dat betekent een toenemende vraag naar natuurlijke hulpbronnen, wat in de huidige lineaire economie leidt tot uitputting, grondstoffenschaarste en steeds meer afval. Een circulaire economie biedt hiervoor oplossingen. In een circulaire economie wordt alles opnieuw gebruikt. Het is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten zo veel mogelijk hun waarde behouden.

Onze rol in de circulaire economie

In de huidige lineaire economie gebruiken we grondstoffen en eindigen deze als afval, waarbij in de verwerking een grote hoeveelheid CO2 vrijkomt. Dit is niet langer houdbaar. Binnen een circulaire economie maximaliseren we waardebehoud en minimaliseren we waardevernietiging. Antea Group zet zich als kennisorganisatie in voor deze transitie. Zo zijn wij onderdeel van verschillende kennis- en samenwerkingsverbanden om de mogelijkheden op het gebied van circulaire economie te verkennen.

Een platform voor kennisdeling

We bieden een platform voor kennisdeling en we werken nationaal en internationaal samen aan de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Deze leveren een cruciale bijdrage aan een circulaire economie: van circulair aanbesteden en bouwen, circulair beheer en onderhoud van de openbare ruimte tot grondstofstromen analyses ter verduurzaming van bedrijfsvoering.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie