De ontwikkeling naar een circulaire economie is in volle gang. Duurzaam en circulair werken is het nieuwe normaal, vandaar dat veel bedrijven en organisaties het beleid hierop richten. De Grondstofstromen analyse is een manier om de huidige situatie visueel in kaart te brengen en inzicht in de verschillende stromen te verkrijgen.

Op weg naar een circulaire bedrijfsvoering

Gegronde investeringen voor een circulaire bedrijfsvoering vragen om een duidelijk overzicht van de impact van jouw organisatie. Antea Group kan je helpen met het inrichten van een logisch beleid en biedt daarbij een pragmatische insteek: voordat er aan knoppen gedraaid wordt, is het nodig om te weten wat de huidige situatie is. Om dit overzicht te realiseren bieden we de Grondstofstromen analyse aan.

Deze tool biedt een inventarisatie van jouw huidige gebruik van grondstoffen als organisatie. Wat wordt gebruikt (input) binnen jouw organisatie en wat gaat er vervolgens weer uit (output)? Antea Group helpt je door deze huidige stromen in kaart te brengen en visueel te maken. Vervolgens bieden we trajectbegeleiding aan voor het achterhalen waar voor jou de grootste besparings- en investeringskansen liggen.

Hoe zet je de Grondstofstromen analyse in?

Hiermee kan een basis worden gelegd voor het circulair maken van de bedrijfsvoering. Met een Grondstofstromen analyse wordt een nulsituatie gecreëerd als het gaat om de mate van circulariteit van de interne organisatie. Hiervoor wordt gewerkt met inkoopcijfers en cijfers m.b.t. afvoer van grondstoffen (afvalstromen). Daarnaast wordt er gekeken naar circulaire interne en externe initiatieven. Door dit weer te geven in een diagram, wordt er inzicht gegenereerd in de circulaire verbeterslagen.

Hieruit voort komen concrete projecten op het gebied van o.a. inkoop, vastgoed, facilitair, innovatie en bewustwording. De Grondstofstromen analyse dient op zijn beurt dan weer voor het monitoren van de circulariteit, er kan aangetoond worden of circulaire projecten daadwerkelijk leiden tot een meer circulaire bedrijfsvoering. Wij maken ook graag de koppeling met de meetmethodes als de Ladder van Lansink en de Technology Readiness Levels (TRL). Op die manier wordt de impact zichtbaar en worden kansen concreet.

Wij zijn al begonnen!

Antea Group zet zich graag in voor een duurzame toekomst. Zo hebben wij voor onze eigen bedrijfsvoering ook een Grondstofstromen analyse uitgevoerd en de circulaire kansen en verbeterslagen weten te achterhalen. De komende jaren gaan wij actief aan de slag met deze kansen om onze eigen kantoren en impact te verduurzamen.

Bekijk hier de analyse van een van onze kantoren

Samen werken aan een duurzamere leefomgeving

Wat we voor onszelf doen, doen we ook graag voor jou. Want met het bijdragen aan circulaire projecten leveren wij samen een duurzamere leefomgeving op die toekomstbestendig is. Ga je met ons de samenwerking aan? Graag verkennen wij samen met jou waar specifieke behoeften liggen en welke expertise voor jouw organisatie nodig is.