Ga naar hoofdinhoud
Werken aan een nieuw hoogspanningsstation in Tilburg
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

“Passen en meten tot op de vierkante meter”

SDGDe 380-kiloVolt leidingen van TenneT zijn de elektriciteitssnelwegen van ons land. En nu we steeds meer elektriciteit opwekken én verbruiken, is het dringen op dit hoogspanningsnetwerk. TenneT werkt daarom hard aan de uitbreiding ervan. Onder meer met de komst van een nieuwe 380 kV-leiding tussen Zeeland en West-Brabant én een nieuw hoogspanningsstation bij Tilburg. De realisatie ervan is echter topsport: “Daarom zijn we blij dat Antea Group in ons team zit”, vertelt TenneT-projectleider Susan van den Berg.   

Energiehub

Veelbesproken vierkante meters

Wie nu een kijkje neemt op locatie De Spinder, Tilburg Noord, kan zich lastig indenken welke transformatie dit gebied straks ondergaat. Een vergeeld dijkje dat enkele hectares groen omzoomt; gezuiverd water uit de rioolwaterzuivering dat er doorheen meandert. Windmolens, bosschages en industrie rondom. Op het eerste gezicht niet de meest spannende plek. Maar schijn bedriegt: in dit gebied is elke vierkante meter in de afgelopen jaren minutieus onderzocht, bekeken én besproken.

Een hub van groot belang

Op deze plek moet namelijk een 380 kV-hoogspanningsstation verrijzen. Dit station vormt straks de schakel tussen de landelijke 380-kV ‘elektriciteitssnelweg’ en het regionale 150 kV-netwerk. Ook de nieuwe hoogspanningsverbinding die nu tussen Zeeland en Noord-Brabant wordt aangelegd, takt hier aan. “Een hub van groot belang”, vertelt Susan van den Berg, projectleider bij TenneT: “Dit station is broodnodig om in deze regio voor een veilige en betrouwbare energievoorziening te zorgen.”

Inpassingsplan

Passen en meten

De Spinder kwam als optimale locatie uit de bus: de plek waar 380 kV en 150 kV elkaar het dichtste naderen. Daarna begon het grote passen en meten. Want, hoe positioneer je een 6,5 hectare groot hoogspanningsstation op een plek waar nauwelijks ruimte is? Van den Berg: “De beoogde locatie bevindt zich deels op de plek waar de waterberging van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) ligt. Verder doorkruist het plan zowel percelen van de gemeente Tilburg als van enkele particulieren en de Vereniging Natuurmonumenten. Tot slot ligt de plek in het gebied waar de ontwikkeling van landschapspark Pauwels gepland staat.”

Een metertje hier, een metertje daar… 

Van den Berg: “Van gemeente tot Natuurmonumenten, van waterschap tot omwonenden: als initiatiefnemer is het aan ons om tot een plan komen waarmee iedereen verder kan. Wij hebben daarom tot op de vierkante meter zitten onderzoeken en ontwerpen. Hoe maak je dit plan ruimtelijk mogelijk, wat is de impact op de omgeving, hoe ga je om met stikstofdepositie en hoe compenseer je de gevolgen voor flora en fauna? Al deze vragen (waarbij Antea Group ook betrokken is) resulteerden in een inpassingsplan.”

“Passen en meten tot op de vierkante meter”

Een voordeel is dat Antea Group zoveel kennis in huis heeft. Of het nu gaat om bodem, ecologie of hydrologie: er is altijd een expert voor handen wanneer dat nodig is.


Susan van den Berg
Projectleider TenneT

Project in cijfers

  • 190 x 350 meter Oppervlakte hoogspanningsstation
  • 50.000 m2 Grasbetontegels op terrein
  • 90.000 m3 Verplaatsen waterberging
  • 2.400 meter Ondergronds kabeltracé

Uitdagingen

Verplaatsing waterberging

De waterberging, ook wel effluentvijver genoemd, is één van technische noten die gekraakt moet worden. Dit is de plek waar gezuiverd afvalwater wordt opgevangen, dat daarna op sloten en kanalen wordt geloosd. Om ruimte te maken voor het 380-kV station, moet een deel van de waterbergingscapaciteit naar het oosten worden verplaatst. Van den Berg: “Als TenneT is het onze verantwoordelijkheid om samen met het Waterschap tot een goede oplossing komen. Maar je kunt je voorstellen dat effluentvijvers verleggen voor ons geen dagelijkse kost is. Daarom hebben wij Antea Group voor dit onderdeel ingeschakeld.”

Een uitgebreid expertteam

Projectleider Arjan van Beek (Antea Group): “Bij deze unieke ingreep krijg je met tal van belangen en eisen te maken. Zo mag de verplaatsing geen gevolgen hebben voor het functioneren van de RWZI. De gemeente stelt zijn eisen aan de veiligheid van de provinciale weg en het fietspad die de nieuwe waterberging doorsnijden. En aan de overkant van de weg heeft de berging invloed op flora en fauna: de gevolgen daarvan moet je zoveel mogelijk beperken en waar nodig compenseren. Al met al heb je een heel team aan experts nodig om een tot plan te komen: bodemspecialisten, hydrologen, engineers, ecologen en vergunningsspecialisten.”

Denkkracht en rekenwerk

Voor deze specialisten betekende dit volop onderzoeks-, denk- en rekenwerk. Want, hoe faseer je de verplaatsing zodat de berging blijft functioneren? Hoe zorg je voor goede waterbeheersing en waterveiligheid? En wat te doen met de oude kades die zijn opgebouwd uit verontreinigde grond en afdichtende folie? Van Beek: “Met gemeente, waterschap en Natuurmonumenten hebben wij stap voor stap naar oplossingen gezocht en die vertaald naar ontwerpen, een uitvoeringsbestek, vergunningsaanvragen en aanbestedingsdocumenten.”

Vervolgstappen

Continu bijslijpen

Dankzij Antea Group komt die eerste stap van tekentafel naar realisatie dichterbij. Van den Berg: “Dit is een proces dat niet in één lijn van a naar z loopt. Je komt onderweg allerlei nieuwe inzichten en vragen tegen. Het is continu bijslijpen en finetunen. Dan is het fijn om een partij naast je te hebben die meedenkt, zich mee verantwoordelijk voelt en snel schakelt. Ook een voordeel is dat Antea Group zoveel kennis in huis heeft. Of het nu gaat om bodem, ecologie of hydrologie: er is altijd een expert voor handen wanneer dat nodig is.”

De verplaatsing van de waterberging is al gestart. Hiermee wordt het pad geëffend voor de bouw van het hoogspanningsstation. Zo krijgt de energietransitie in Tilburg stap voor stap gestalte. Van den Berg: “Dit is een marathonproject. En het geeft aan hoe ruimtelijk complex de ontwikkeling van dit soort plannen in Nederland is. Maar, met respect voor elkaars belangen en de juiste denkkracht aan boord is er zelfs in ons dichtbevolkte land nog best veel mogelijk.”

Tijdlijn

Timeline slide
November 2023

Voorbereiding bouw 380 kV hoogspanningsstation Tilburg van start

Timeline slide
Juli 2021

Oplevering integrale ontwerpnotitie en visualisatie waterberging

Timeline slide
November 2020

Voorlopig ontwerp nieuwe waterberging gereed

Timeline slide
April 2020 – november 2021

Veld- en bodemonderzoeken te verplaatsen waterberging

Timeline slide
April 2020 - oktober 2021

Veld- en bodemonderzoeken hoogspanningsstation inclusief mast- en kabelverbindingen

Timeline slide
Voorjaar 2020

TenneT gunt opdracht aan Antea Group

SDG

Samen met onze opdrachtgever dragen wij met dit project bij aan:

  • SDG 6: Schoon water en sanitair

  • SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

  • SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

  • SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

Lees hier alles over de Sustainable Development Goals waar wij aan werken

“Passen en meten tot op de vierkante meter”

Klimaatbestendig en waterrobuust Nederland

Ontdek wat we nog meer doen op het gebied van water en bodem.

Bekijk meer

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie