Ga naar hoofdinhoud
Werken aan een nieuw hoogspanningsstation in Tilburg
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Werken aan een nieuw hoogspanningsstation in Tilburg

Heb je vragen?

Voortdurend puzzelen tussen wensen, eisen en mogelijkheden

SDGDe 380-kV hoogspanningslijnen van TenneT zijn de elektriciteitssnelwegen van ons land. En nu we steeds meer elektriciteit opwekken én verbruiken, is het dringen op dit hoogspanningsnetwerk. TenneT werkt daarom hard aan de uitbreiding ervan. Onder meer met de bouw van een nieuw hoogspanningsstation bij Tilburg. De realisatie is topsport. In een heel prettige samenwerking met TenneT speelt Antea Group een belangrijke rol bij dit project. 

Een uitdagend samenspel

Inmiddels loopt het project al een aantal jaren. Martijn Elings is namens Antea Group verantwoordelijk voor dit dynamische traject vol uitdagingen. Het is een samenspel van bodem, ecologie, hydrologie en functioneel ontwerp. Voordat gestart kon worden met de realisatie van het hoogspanningsstation 380kV is heel wat onderzoek, denk- en rekenwerk verricht. Hoe is het met de bodemgesteldheid, welke vergunningen zijn nodig en welke invloed heeft de bouw op de flora en fauna? Voor de antwoorden op die vragen zijn de ingenieurs en adviseurs van Antea Group ingeschakeld. 

Voortdurend puzzelen

De ontwikkeling van het hoogspanningsstation bij Tilburg is een meerjarentraject en tevens ruimtelijk complex. Het vraagt betrokkenheid van veel verschillende partijen, zoals gemeenten, waterschap, de provincie, bouwpartners, omwonenden en natuurorganisaties. “Het is daarom voortdurend puzzelen tussen wensen, eisen en mogelijkheden,” legt Martijn Elings uit. Gelukkig hebben we bij Antea Group alle kennis en disciplines in huis om hier op in te spelen. Onze bodemspecialisten, waterspecialisten, engineers, ecologen, archeologen en vergunningsspecialisten werken intensief samen. 

Voortdurend puzzelen tussen wensen, eisen en mogelijkheden

In goed overleg met samenwerkende partijen en met belangenverenigingen die zich inzetten voor die dieren en natuur komen we uiteindelijk tot een totaaloplossing die voor alle betrokkenen leidt tot een goed werkbare situatie en een tevreden klant.


Jurriën Kooijman
Adviseur Ecologie

Verplaatsen waterberging

Het hoogspanningsstation wordt deels gerealiseerd in een bestaande waterberging/effluentvijver van de waterzuivering. Een van de vraagstukken was het verplaatsen van deze bestaande waterberging. Een klus waarvoor we samenwerkten met de gemeente Tilburg, Waterschap De Dommel en Natuurmomenten. Als erfenis van de Tilburgse textielindustrie is de grond vervuild. Bovendien leven in dit gebied beschermde diersoorten als de das en de vleermuis. En we moesten rekening houden met bestaande bomen en de ligging van het snelfietspad en de provinciale weg N261. 

Onderzoek, advies én uitvoering

Bijzonder bij dit project is dat het niet ophoudt bij onderzoeken, een ontwerp en advies; we zijn ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de betreffende maatregelen. Dagelijks zijn de ecologen van Antea Group op locatie om te controleren of het werk de omliggende natuur niet verstoort. En we zien erop toe dat de werkzaamheden volgens het door ons opgestelde bodemsaneringsplan en bestek worden uitgevoerd. Het streven is om de realisatie van het project in 2025 te voltooien. 

Project in cijfers

  • 190 x 350 meter Oppervlakte hoogspanningsstation
  • 50.000 m2 Grasbetontegels op terrein
  • 90.000 m3 Verplaatsen waterberging
  • 2.400 meter Ondergronds kabeltracé

Ecologisch toezicht op dier en natuur

De bouw van het 380kV-hoogspanningsstation gebeurt in een ecologisch interessante omgeving. Het is de taak van de ecoloog om ervoor te zorgen dat optimaal rekening wordt gehouden met de ecologie. Ecoloog Jurriën Kooijman legt uit hoe dat zit: “Moet er ten behoeve van de aanleg van een duiker en een ingang voor het bouwverkeer een bomenrij worden omgelegd, dan is het planten van nieuwe bomen niet genoeg. We moeten rekening houden met onder meer de vliegroutes van vleermuizen. Daar maken we dan zorgvuldig een plan voor. De oplossing is in dit geval dat we een bomenrij laten afbuigen en laten aansluiten op bestaande structuren.” 

Het blijft niet bij zorg voor de vleermuis alleen. In het gebied waar het nieuwe hoogspanningsstation wordt gebouwd, zijn nog zes andere diersoorten waarmee rekening gehouden moet worden. Jurriën: “In goed overleg met samenwerkende partijen en met belangenverenigingen die zich inzetten voor die dieren en natuur komen we uiteindelijk tot een totaaloplossing die voor alle betrokkenen met verschillende expertises leidt tot een goed werkbare situatie en een tevreden klant. Het leggen van die puzzel, daar zit voor mij steeds weer het grootste plezier.”

Tijdlijn

Timeline slide
Maart 2024

Bouw van het hoogspanningsstation van start

Timeline slide
November 2023

Voorbereiding bouw 380 kV hoogspanningsstation Tilburg van start

Timeline slide
Juli 2021

Oplevering integrale ontwerpnotitie en visualisatie waterberging

Timeline slide
November 2020

Voorlopig ontwerp nieuwe waterberging gereed

Timeline slide
April 2020 – november 2021

Veld- en bodemonderzoeken te verplaatsen waterberging

Timeline slide
April 2020 - oktober 2021

Veld- en bodemonderzoeken hoogspanningsstation inclusief mast- en kabelverbindingen

Timeline slide
Voorjaar 2020

TenneT gunt opdracht aan Antea Group

Theorie en uitvoeringskennis komen samen

Jan Schermer is als senior adviseur Kunstwerken bij dit project betrokken en heeft in de loop der jaren veel ervaring opgedaan. Hij vertelt daarover: "In ons werk zijn we altijd bezig met het vinden van oplossingen. Dat kan zijn in totaal nieuw te ontwikkelen gebied, maar vaak natuurlijk ook in gebieden waar een bestaande situatie vraagt om aanpassingen. Daarbij komen theorie en uitvoeringskennis mooi samen.”

Bij dit project bijvoorbeeld moesten twee van de drie aanwezige duikers onder de provinciale weg worden aangepast. Daarnaast werden drie nieuw te bouwen peilregulerende stuwen ontworpen en was er advies- en ontwerpwerk nodig voor de fundatie van de hoogspanningsmasten. “De dynamiek van het mee bedenken en het aansturen van ontwerper, constructeur en bestekschrijver om tot een mooie technische oplossing te komen, geeft mij plezier in mijn werk.”  

SDG

Samen met onze opdrachtgever dragen wij met dit project bij aan:

  • SDG 6: Schoon water en sanitair

  • SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

  • SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

  • SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

Lees hier alles over de Sustainable Development Goals waar wij aan werken

Voortdurend puzzelen tussen wensen, eisen en mogelijkheden

Klimaatbestendig en waterrobuust Nederland

Ontdek wat we nog meer doen op het gebied van water en bodem.

Bekijk meer

Meer weten over dit project?

Neem contact met ons op.