Ga naar hoofdinhoud
Watermanagement
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Kansen voor waterbeheer

SDGOns klimaat verandert. Langere periodes van droogte worden onderbroken door momenten met extreme regenval. Koppel dat aan de groei van stedelijke delta’s en je hebt in een notendop de complexe opgave waar waterbeheerders de komende tijd voor staan. Daarom gaan wij in gesprek met alle betrokkenen. Want als we deze opgave samen aanpakken, biedt dat volop kansen voor een duurzaam en veerkrachtig watersysteem.

Regionale kennis

De Europese Kaderrichtlijn Water bepaalt voor een belangrijk deel hoe de inrichting van ons watersysteem eruit moet zien. Maar een gebied op de hoge zandgronden vraagt om een compleet andere aanpak dan een gebied in de lager gelegen delen in ons land. Daarom is kennis van elke regio cruciaal. 

Natuurvriendelijke oevers en ecologische zones

Beekherstel om water vast te houden voor landbouw en natuur, waterbergingsgebieden voor overtollig water, herstel van natte natuur om verdroging tegen te gaan en natuurvriendelijke oevers met ruimte voor recreatie. Elk ontwerp vraagt om een unieke, creatieve aanpak. 

Met deze dienst dragen wij bij aan SDG 6 – Schoon water en sanitair

Kansen voor waterbeheer
Kansen voor waterbeheer

Omgevingsmanagement

Door water te zien als onze medestander, komen we tot de beste oplossingen. Voor àlle betrokkenen. Want als waterbeheerder heb je te maken met veel verschillende belangen. Het is een kunst om deze te verbinden zodat er meerwaarde ontstaat voor het gehele gebied. 

Van ontwerp tot realisatie

Duurzaam watermanagement vraagt om een brede aanpak. Met oog voor nieuwe richtlijnen en kaders, ruimte om anderen mee te laten denken en een vertaling van beleid naar concrete uitvoering. Samen werken we aan duurzame, veilige, praktische én gedragen oplossingen.

Meer weten over watermanagement?

Neem contact op met één van onze specialisten.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie