Ga naar hoofdinhoud
Ecologie en biodiversiteit
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Natuurwinst door ecologisch advies

In onze dichtbevolkte samenleving is natuurbescherming belangrijk. De Wet Natuurbescherming bepaalt wat wel en niet mag in de natuur. Maar hoe weet je zeker dat de natuurwetgeving voor jouw project goed is toegepast? Onze ecologen helpen: op beleidsmatig en op projectniveau. Naast advies en het voldoen aan de eisen, bedenken we passende maatregelen en zorgen we voor de ecologische begeleiding. Zo voorkom je dat het werk wordt stilgelegd omdat bijvoorbeeld beschermde natuurwaarden over het hoofd zijn gezien. 

Natuurwetgeving en natuurtoets

Onze ecologen kennen de beschermde soorten. Zij zijn op de hoogte van de eisen die het bevoegd gezag stelt bij het aanvragen van vergunningen. Met de natuurtoets inventariseren we de ecologische waarden van een gebied of gebouw. Daarbij hoort uiteraard een helder advies over hoe je hiermee omgaat in het project. Overheden kunnen daarnaast veel 'gedoe' met natuurwetgeving voorkomen met de natuurbeleidskaart. Deze vereenvoudigt de vergunningverlening en helpt bij handhaving.

Ecologie als duurzame ambitie

Ontdek hoe de impact van je bedrijfsvoering op de natuur zo beperkt mogelijk blijft. Of beter nog: hoe je een positieve bijdrage kunt leveren aan een prettige en duurzame leefomgeving. 

Als onze ecologen in een vroeg stadium betrokken worden, levert dat winst op. Natuur wordt namelijk een integraal onderdeel van het ontwerp. We helpen bij het behalen van duurzame (BREEAM) ambities en beleidsdoelstellingen. Samen denk we na over de nuttige ecologische maatregelen die passen bij het specifieke ontwerp én de locatie. 

Natuurwinst door ecologisch advies
Natuurwinst door ecologisch advies

Een impuls voor biodiversiteit

Hoe geef je een positieve impuls aan de flora en fauna in je werk- en leefgebied? Met enorm veel plezier helpen we organisaties bij het inpassen van een thema als biodiversiteit. Van visie tot uitvoering. Zo maken we samen de wereld elke dag mooier. Graag delen we onze ideeën en denken mee over maatregelen met meerwaarde voor de biodiversiteit.

Hoe kunnen onze ecologen jou helpen?

Neem contact met ons op.