De provincie Groningen wil inzicht krijgen in de ecologische toestand van ongeveer dertig diepe waterplassen in de provincie. Het gaat om onder meer (voormalige) zandwinningsplassen, recreatieplassen, natuurplassen en visvijvers.

Single beam sonar

Antea Group heeft de plassen onderzocht, met als doel het vaststellen van zowel hun diepte als de fysische en chemische eigenschappen van het oppervlaktewater. De oppervlakte van de plassen loopt uiteen van één tot ruim 75 hectare en met een waterdiepte van minder dan één meter tot ruim 20 meter diep. Voor de dieptemeting hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van een single beam sonar.

AP5000-sensorkit

De fysische en chemische eigenschappen van het water zijn onderzocht met de AP5000-sensorkit. Vanaf de meetboot zijn er per plas meerdere puntmetingen uitgevoerd, waarbij per waterlaag van maximaal vijf meter meetwaarden zijn geregistreerd. De sensor heeft daarbij de volgende parameters vastgelegd: waterdiepte, pH, elektrische geleidbaarheid (EC), temperatuur, zuurstofconcentratie, redox-potentiaal, troebelheid, saliniteit, concentratie ammonium en concentratie nitraat.