Ga naar hoofdinhoud
Planstudie ‘Kaderrichtlijn Water’ Oost-Nederland
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Planstudie ‘Kaderrichtlijn Water’ Oost-Nederland

Heb je vragen?

120 afzonderlijke maatregelen om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren

Green Rivers Open Wonders (GROW) komt op stoom

Het grootste ingenieursproject op het gebied van natte natuur. Opdrachten waar zo'n 200 miljoen euro mee is gemoeid. 120 afzonderlijke maatregelen om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. We hebben het over de invulling van de projecten rondom de Kaderrichtlijn Water Oost-Nederland. Het samenwerkingsverband GROW van Arcadis, Antea Group, Bureau Waardenburg en HKV Lijn in Water is een jaar na de opdrachtverstrekking volledig op stoom. Tijd voor een tussenbalans.

De opdracht

In Europees verband is een set aan afspraken over de verbetering van de waterkwaliteit gebundeld in de Kaderrichtlijn Water. De naleving van deze richtlijn behelst een omvangrijke klus. Het gaat immers om een groot aantal projecten om de ecologie van de rivieren te verbeteren. Denk daarbij aan het aanbrengen van geulen, strangen, natuurvriendelijke oevers, uiterwaardverlagingen en het aanpassen van beekmondingen.

In april 2020 gunde Rijkswaterstaat de opdracht voor de planfase aan het samenwerkingsverband van Arcadis, Antea Group, Bureau Waardenburg en HKV Lijn in Water. Het gaat om de regio Oost-Nederland, om precies te zijn de rivieren Waal, IJssel en Nederrijn/Lek. De projectorganisatie, die nauw samenwerkt met het projectbureau van Rijkswaterstaat, is inmiddels bekend onder de naam Green Rivers Open Wonders (GROW) en groeit uiteindelijk door naar zo'n 150 medewerkers.

Voor GROW omvat het werk onder andere het:

  • Ontwerpen van de locaties/maatregelen;
  • Verzorgen van het omgevingsmanagement;
  • Doorlopen van de planologische procedures;
  • Aanvragen van vergunningen;
  • Schrijven en aanbesteden van de realisatiecontracten.

De oplossing

Ronald Braam, namens Antea Group contractmanager binnen GROW, legt uit dat het takenpakket enorm breed is. "We doen alles. Van het in kaart brengen van de projecten tot het verzorgen van de aanbesteding en van ramingen tot planningen. Aan de hand van een referentielijst en de kennis van nu bepalen we samen met Rijkswaterstaat de prioriteiten. Zo gaan we voor ieder afzonderlijk verbeterproject van een schetsontwerp naar een voorlopig ontwerp en vertalen wij dit naar een realisatiecontract." Braam voegt daaraan toe dat naarmate de opdracht vordert er meer informatie en kennis beschikbaar komt. "Periodiek gaan we onze keuzes en werkwijzen dan ook herijken zodat we blijven leren en best practices verankeren in de processen."

Na ruim een jaar voorbereiden, werkafspraken maken en prioriteiten stellen, is GROW medio 2021 zover dat de eerste reeks maatregelen aan bepaalde uiterwaarden ontworpen gaan worden. Manon Booijink, manager projectbeheersing bij GROW: “Dan wordt duidelijk of alles wat we aan de voorkant bedacht hebben, in de praktijk ook echt klopt en werkbaar is. Zo verwachten we eind 2021 de productie op grote schaal te kunnen opstarten.”

Tijdlijn

Timeline slide
April 2020

Opdracht gegund aan het samenwerkingsverband van Arcadis, Antea Group, Bureau Waardenburg en HKV Lijn in Water. Zij gaan verder onder de naam Green Rivers Open Wonders (GROW).

Timeline slide
Medio 2021

De eerste reeks maatregelen aan bepaalde uiterwaarden worden ontworpen. Met 120 tot 150 medewerkers is GROW uitgegroeid tot een compleet bedrijf.

Timeline slide
2023

De eerste projecten zijn ontworpen en hebben de planologische procedures doorlopen en kunnen worden aanbesteed in de markt.

Timeline slide
2024

De eerste projecten die zijn aanbesteed kunnen worden gerealiseerd.

Timeline slide
April 2025

De planstudie waar het allemaal mee begon, is voltooid.

Timeline slide
Juli 2027

Daar doen we het voor: de realisatie is gereed. Natuurlijk schonere en mooiere rivieren realiseren op een zo'n efficiënt mogelijke manier.

Resultaten

  • De referentieset is definitief en wordt gedragen door opdrachtgever Rijkswaterstaat. GROW is in staat te prioriteren en zo de volgorde van de maatregelen te bepalen.
  • Het strategische inkoopplan is gereed. Zo heeft GROW de voorwaarden bepaald die zijn verbonden aan de aanbestedingen. Dit inkoopplan heeft veel invloed op wat je doet in het voortraject. Dat dit medio 2021 is afgestemd, is echt een mijlpaal.
  • Een sterke interne organisatie die bol staat van de kennis en ervaring als het gaat om ecologisch beleid in en om de rivieren. Een organisatie ook die uitstekend samenwerkt met instanties als Staatsbosbeheer, eigenaar en beheerder in meerdere uiterwaarden.

Met dit project dragen wij bij aan SDG 6: Schoon water en sanitair.

120 afzonderlijke maatregelen om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren

GROW is een sterke interne organisatie die bol staat van de kennis en ervaring als het gaat om ecologisch beleid in en om de rivieren. Hiermee leggen we de basis voor een gezonde waterkwaliteit.


Manon Brooijink
Adviseur Water

Partners en Samenwerking

De plannen in het kader van de Kaderrichtlijn Water zijn erg omvangrijk. Van meet af aan was duidelijk dat de opdracht niet mogelijk was voor één zelfstandig bureau. “We hebben dan ook bewust gekozen voor samenwerking met Arcadis, Bureau Waardenburg en HKV Lijn in Water. We werken op gelijkwaardige basis met elkaar, versterken elkaar en werken samen toe naar mooie eindproducten. Ik ben er ook van overtuigd dat we op deze manier met innovatieve oplossingen kunnen komen”, vervolgt Ronald Braam.

Samenwerking blijft niet beperkt tussen de projectpartners alleen. Er wordt continu gekeken of het werk voor de Kaderrichtlijn Water kan worden gecombineerd met andere projecten. Denk bijvoorbeeld aan Natura 2000 initiatieven of aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). “We kijken slim hoe werk met werk kunnen combineren, om zo efficiënt mogelijk te kunnen opereren. Dat moet ook wel bij een project van deze omvang”, besluit Manon Booijink.

Meer weten over ecologische waterkwaliteit?

Neem contact met ons op.