Ga naar hoofdinhoud
Programma Hoogfrequent Spoor Rijswijk - Delft
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Heb je vragen?

Programma Hoogfrequent Spoor Rijswijk - Delft

Met het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) wil ProRail de bereikbaarheid tussen steden en regio’s én tussen Nederland en de rest van Europa verbeteren. Het doel: snelle en hoogwaardige verbindingen realiseren. De komende jaren voert ProRail tientallen aanpassingen uit aan haar spoorinfra. Denk aan het verminderen van wissels, overwegen, de aanpassing van stations en de aanleg van onderdoorgangen en bruggen.

De opdracht

Antea Group kreeg de opdracht om in het kader van het Hoogfrequent Spoor twintig nieuwe constructies te ontwerpen op het traject Rijswijk – Delft. Het betreft een zeer groot railproject waarbij het onder meer gaat om bruggen, onderdoorgangen, duikers en het nieuwe station ‘Delft Campus’. De ontwerpen moeten niet alleen voldoen aan de eisen van ProRail, de realisatie ervan mag geen invloed hebben op de beschikbaarheid van het spoor. Met andere woorden: het treinverkeer mag geen hinder ondervinden. Dit betekent dat elk ontwerp binnen een strakke uitvoeringsplanning moet passen. 

De oplossing

In afzonderlijke deelteams hebben wij de twintig constructies ontworpen. Elke ontwerpfase (Voorlopig, Definitief en Uitvoeringsontwerp) is in 3D ontworpen binnen het bouwinformatiemodel (BIM). Deze aanpak zorgde ervoor dat alle raakvlakken (denk aan kabels en leidingen, stationsinstallaties, bovenleidingen, en geotechniek) in een vroeg stadium een plek kregen in het integraal ontwerp waar alles goed op elkaar aansluit.

Eyecatcher is het station ‘Delft Campus’. Dit is het eerste energie-neutrale station van Nederland, mede dankzij de zonnepanelen op de stationsoverkapping. Antea Group verzorgt hiervoor ook het installatietechnische deel.

Tijdlijn

Timeline slide
23 november 2020

Afgelopen weekend heeft ProRail samen met Strukton een begin gemaakt met de duurzame en gezichtsbepalende perronkap van Delft Campus. De kap bestaat volledig uit zonnepanelen en zal zelf alle energie opbrengen die het station nodig heeft.

Timeline slide
22 juni 2020

Vanochtend reed de trein, op tijd, over een kersvers spoordek. Foto door ProRail

Timeline slide
8 - 10 mei 2020

Een betonnen kolos van 1200 ton wordt met hydraulische cylinders onder het spoor geduwd en vormt daarmee het dak van een nieuwe spooronderdoorgang.

Timeline slide
18 en 19 april 2020

De spoorbrug over de Kerstanjewetering wordt breder en komt hoger te liggen. We werken momenteel aan de landhoofden voor de nieuwe brug. De brugdelen wegen elk ongeveer 85 ton en worden met een grote kraan op hun plek gehesen.

Timeline slide
18 en 19 april 2020

Twee brugdelen van ieder ongeveer 87 ton worden met een grote kraan op hun plek gehesen boven de Kerstanjewetering. Dit is de eerste stap naar een verbrede en verhoogde spoorbrug die geschikt is voor vier in plaats van twee sporen. Foto door ProRail.

Timeline slide
17 april 2020

Jaap Dorrepaal, uitvoeringsbegeleider bij ProRail: "De grote kraan was al op vrijdagavond opgebouwd, want in de nacht is eerst het landhoofd aan de kant van DSM op zijn plek gehesen." Foto door ProRail

Timeline slide
3 april 2020

De bouwkuipen voor de nieuwe fiets- en voetgangersonderdoorgang zijn klaar. Foto door ProRail

Timeline slide
17 december 2019

Het is een feit: voortaan stap je niet meer uit op Delft Zuid, maar op Delft Campus, de nieuwe naam voor het tweede station van Delft.

Timeline slide
22 november 2019

In 76 uur werd met honderden mensen op vijf locaties tegelijk gewerkt.

Timeline slide
18 november 2019

Er wordt gestart met het omvangrijke spoorproject tussen Rijswijk en Rotterdam

Het resultaat

De realisatie van de verschillende constructies is in 2020 gestart. Onze uniforme en integrale aanpak resulteerde in een strak georganiseerd proces en consistente producten. Op basis hiervan leverden we binnen de mijlpalen twintig geaccepteerde ontwerpen op die hiermee de basis voor een beheersbare realisatie vormen.  

De cijfers

  • 1 Nieuw station
  • 2 geluidschermen
  • 4 Keermuren
  • 8 Leidingoverkluizen
Programma Hoogfrequent Spoor Rijswijk - Delft

Uniek om zoveel verschillende constructies parallel aan elkaar te ontwerpen. Door de vele raakvlakken zijn we elk aspect van bouwen aan en bij het spoor tegengekomen.


Koen van Gelder
Senior adviseur Kunstwerken

Partners & samenwerkingen

De opdrachtgever is ProRail. Antea Group verzorgt het ontwerp, de engineering en het vergunningenmanagement. Strukton Civiel en Strukton Rail zijn aannemers.

Programma Hoogfrequent Spoor Rijswijk - Delft

Meer weten over dit project?

Neem contact met ons op.