Ga naar hoofdinhoud
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Klimaatadaptatie

Ons klimaat verandert. En overal in ons land ervaren we daar de gevolgen van. Een toename van hittegolven, extreme buien, langdurige droogte. Ze maken onze leefomgeving kwetsbaar voor wateroverlast en hittestress. Het veilig en gezond houden van onze leefomgeving is daarom één van de grote opgaven van deze tijd. Onze adviseurs en ingenieurs ondersteunen je daarbij.

Zo gaan wij aan de slag met de klimaatopgaven van morgen

Ervaar het 'Klimaatbewuste blotevoetenpad' 

Ervaar de impact van klimaatadaptieve maatregelen tegen hittestress en verstening met je blote voeten! Laat je verrassen door deze unieke beleving. Het pad is ontworpen om je te laten zien hoe groen een stad of dorp kan zijn en hoe belangrijk het is om klimaatadaptieve maatregelen te nemen.

Lees meer

Totaalaanpak klimaatadaptatie

Antea Group biedt je een totaalaanpak rondom klimaatadaptatie. Zo vind je bij ons de allerbeste specialisten van Nederland op het gebied van omgevingsmanagement, infra, watermanagement, bodem, ecologie, assetbeheer en stedenbouw. Dankzij deze veelzijdigheid brengen we rondom elke klimaatopgave de juiste kennis in. En aan de hand van onze routekaart helpen we je stap voor stap om oplossingen van de grond te krijgen en te realiseren.

Kwetsbaarheid in beeld brengen

De impact van veranderend klimaat verschilt per locatie. Daarom is het belangrijk om vooraf in beeld te krijgen wat lokale kwetsbaarheden en kansen zijn. Bij Antea Group bieden we je de instrumenten en de kennis om deze inzichtelijk te maken. Hierbij maken wij gebruik van state-of-the-art software van Deltares waarmee we op basis van data de impact van extreme buien tot op straatniveau in beeld brengen. Onder meer met 3D-animaties. Ook bieden we stresstesten op het gebied van hitte en droogte.

Risicodialoog voeren en strategie opstellen

Wanneer je de kwetsbaarheden én kansen in kaart hebt, is het tijd voor de volgende stap: het voeren van risicodialogen. Welke risico’s accepteer je, wie is verantwoordelijk voor welke maatregelen? Dit doe je samen met bewoners, overheden, bedrijfsleven, kennisinstituten. Op basis van sector- en stakeholderanalyses brengen we de juiste partijen aan tafel en komen tot oplossingen én (meekoppel)kansen. We hebben de omgevings- en procesmanagers in huis die opgeleid zijn om het maximale uit deze trajecten te halen.

Van dialoog naar uitvoeringsplan

Stresstesten, risicodialoog, een strategie: je hebt de eerste stappen gezet richting een klimaatbestendige inrichting van de leefomgeving. Daarna is het de kunst om deze te vertalen naar en te integreren in nieuwe plannen en gebiedsontwikkelingen. Met Antea Group breng je een partner aan boord die je stap voor stap helpt om klimaatadaptieve maatregelen te verankeren in de organisatie. We zetten hiervoor onze kennis en ervaring met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en de Omgevingswet in.

Zo gaan wij aan de slag met de klimaatopgaven van morgen

Samen naar een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland

Bekijk hoe we volop kansen creëren voor een duurzaam en veerkrachtig water- en bodemsysteem in Nederland.

Lees verder