Ga naar hoofdinhoud
Klimaatstresstest
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Kwetsbaarheden in beeld: vanuit inzicht stresstest naar slim assetbeheer!

SDGDe gevolgen van veranderend klimaat kunnen lokaal heel verschillend zijn. Daarom is het belangrijk om in beeld te krijgen wat de kwetsbaarheden én kansen voor een stad, wijk of gebied zijn. Op basis van objectieve data, zodat je overtuigingskracht hebt, maar ook tot gerichtere oplossingen komt. Bij Antea Group vind je de tools en de kennis om dit inzichtelijk te maken.

Klimaatadaptatie: gevolgen onweerlegbaar in beeld

De toekomstbestendige leefomgeving kent vele dimensies: waterveiligheid, gezondheid, slimme mobiliteit, uitbreiding van de woningvoorraad. En al die onderwerpen zijn met elkaar verweven. Klimaatbestendigheid is daarom een thema dat allerlei partijen raakt: beheerders, initiatiefnemers, bewoners. Het is de kunst om voor al die partijen de kwetsbaarheden onweerlegbaar in beeld te brengen.

Inzicht in klimaatadaptatie

Bij ons vind je de tools om die puzzel te leggen. Zo voeren we verkenningen uit waarbij we gebruikmaken van open databronnen zoals de Klimaateffectatlas, de Risicokaart Nederland en de Atlas Natuurlijk Kapitaal. We hebben zelf de expertise en de middelen in huis om op basis van deze data gedetailleerde modelmatige analyses op te stellen. En om deze op een toegankelijke manier (3D-animaties) te presenteren aan bestuurders, bewoners en stakeholders.

Met deze dienst dragen wij bij aan SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen en SDG 13 - Klimaatactie

Kwetsbaarheden in beeld: vanuit inzicht stresstest naar slim assetbeheer!
Kwetsbaarheden in beeld: vanuit inzicht stresstest naar slim assetbeheer!

Wateroverlast voorspellen

Met PluviAG bieden we een tool waarmee we wateroverlast kunnen voorspellen. PluviAG maakt op verschillende detailniveaus inzichtelijk hoe regenwater tijdens een extreme bui boven- en ondergronds afstroomt en waar dit leidt tot overlast. Hierbij maken we met Deltares, gebruik van de nieuwste data en software. De resultaten presenteren we op een kaart en in 3D-animaties. Dit maakt dat een breed publiek ervaart waar de lokale kwetsbaarheden liggen.

Stresstesten: hitte, droogte en wateroverlast

Ook bieden we diverse stresstesten op het gebied van hitte en droogte. Hiermee brengen we de risico’s voor droogte, hittestress en wateroverlast in beeld. Hiervoor maken we eveneens gebruik van open data en state-of-the-art software. De resultaten van deze diverse stresstesten presenteren we in een aantrekkelijke GIS-omgeving en heldere rapportages. Hierdoor weet je waar je staat, waar de risico’s liggen en kun je investeringen beter prioriteren.

Slim assetbeheer

De klimaatopgave is één van de opgaven in de openbare ruimte. Hiernaast spelen de beheeropgaven zoals het instandhouden van riolen en wegen en het onderhouden van groen. Ook zijn er ruimtelijke opgaven binnen een wijk zoals het omgaan met parkeerdruk, het goed inpassen van auto- en fietsroutes en de aanleg van warmtenetten. Bij Antea Group ontmoet je adviseurs die deze opgaven aan elkaar knopen. Wij creëren zo kansen om de aanpak van het ene onderdeel te laten bijdragen aan het andere. Zo werken we elke dag aan een toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte.

Bekijk ook onze andere diensten op het gebied van klimaatadaptatie:

Meer weten over de klimaatstresstest?

Neem contact met ons op.