De ontwerpers van CB5 en de ingenieurs van Antea Group gaan samen met de gemeente Haarlem de uitdaging aan om een bestaande woonwijk met circa 3.000 huishoudens voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. De oorspronkelijke groot-onderhoudsopgave is aangegrepen om actuele opgaven te integreren. Dit zal leiden tot een integraal masterplan openbare ruimte met als doel een klimaatadaptief en gezond Meerwijk. Samen met bewoners en belanghebbenden uit de jaren `70 wijk wordt een vernieuwde inrichting gekozen.
 

Advies klimaatadaptatie en gezondheid

In dit masterplan komen ontwerp, techniek en de omgeving samen. Onze (klimaat)experts adviseren over de beste klimaatadaptatieve- en gezondheidsmaatregelen voor deze plek, die vervolgens samensmelten in het landschappelijke ontwerp en de ondergrondse situatie. De integrale oplossingen worden getoetst en afgestemd met de omgeving. Brede kennis binnen CB5 en Antea Group zorgt ervoor dat alle facetten binnen de opdracht optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd en er een integraal ontwerp ontstaat.

Meer groen, minder asfalt

De ambitie om een bestaande wijk zo goed mogelijk voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering bereiken we in hoofdzaak door het groen oppervlak te maximaliseren en het verhard oppervlak te minimaliseren. Deze ingreep zorgt voor meer ruimte waarin we klimaatadaptieve en gezondheidsmaatregelen inpassen. Concrete oplossingen, zoals een kolkloos bovengronds hemelwatersysteem, robuuste groene ruimtes met (natuur)speelgelegenheden, grote verkoelende bomen en veilige langzaam-verkeersroutes, worden de komende periode nader uitgewerkt. Medio 2020 zal een definitief schetsontwerp en integraal masterplan gereed zijn.