Wat is de relatie tussen het binnenklimaat op scholen, gezondheid, beleving en leerprestaties van kinderen?In haar stage bij Antea Group onderzoekt Amanda Jansen (WUR) deze vraag samen met het haeppey team. Want iedereen wil toch weten of zijn/haar kind op een school met een gezond binnenklimaat les krijgt en hoe dit gerelateerd kan worden aan leerprestaties, gezondheid en beleving van kinderen?

Haeppey

Het onderzoek richt zich op klaslokalen van 22 groepen 6,7 en 8 op verschillende scholen in Nederland. Met behulp van de haeppey methodiek wordt het integrale gezondheidseffect berekend vanuit te meten (sensor)waarden voor luchtvochtigheid, CO2 gehalte, temperatuur, licht en geluid. Tijdens deze metingen maken de scholieren tevens een aantal prestatie-testen en wordt ook de beleving van de scholieren gemonitord.

Met behulp van dit onderzoek, kunnen we scholen inzicht geven in de gezondheid van het binnenmilieu van hun klaslokalen, alsmede de invloed hiervan op leerprestaties en beleving.

Het onderzoek is, naar verwachting, eind juli afgerond. De resultaten zullen wij uiteraard delen.

Meer informatie