Ga naar hoofdinhoud
Omgevingswet
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Omgevingswet

Heb je vragen?

Robert Forkink
Stel een vraag

Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor de fysieke leefomgeving vereenvoudigen en samenvoegen. Sneller, beter, integraal en flexibel. Mooie termen, maar hoe zet je de Omgevingswet succesvol in voor de (transitie)opgaven en hoe werkt dit door in je organisatie? Met Antea Group zet je de juiste stappen op weg naar en met de Omgevingswet. Niet met algemene verhalen, maar met adviezen, diensten en producten op maat. Passend bij de ambities én in een logische volgorde. Samen op weg naar een goed ingerichte, gezonde en veilige leefomgeving. 

Een gezonde en veilige leefomgeving

De Omgevingswet is geen doel op zich, maar biedt een instrumentarium om de (transitie)opgaven in Nederland de komende decennia handen en voeten te geven. Hiermee krijgen gemeenten meer eigen regie op het bereiken en in stand houden van een gezonde en veilige leefomgeving.

Deze transitieopgaven (energietransitie, landbouwtransitie en de woningbouwopgave) vragen om een juiste inzet en uitwerking van de Omgevingswet-instrumenten:

  • Beleidsmatig in de omgevingsvisie, waar de opgaven in samenhang beleidsmatig worden beschreven (waar wil mijn gemeente over 10 jaar staan?).
  • De (operationele) uitwerkingen in programma’s, waarin de opgaven vertaald worden in concrete maatregelen (hoe, wie, tegen welke kosten en tijd) en de wijze waarop deze worden uitgevoerd (monitoring).
  • De juridische doorwerking naar het omgevingsplan, om zodoende te zorgen voor een heldere en duidelijke borging van de maatregelen (wat mag ik waar en onder welke voorwaarde?).
  • Toezicht en handhaving om de vastgestelde regels te controleren en te borgen.

Sinds 2011 verbonden aan de Omgevingswet

Antea Group zet de (transitie)opgaven centraal en kijkt in welke mix van instrumenten wij deze opgaven naar een maximaal resultaat kunnen brengen op zowel inhoudelijk, procedureel-, procesmatig- en organisatorisch vlak. Dit houdt in dat we alle kennis in huis hebben op al deze vier aspecten. In Antea Group tref je een partner die al sinds 2011 betrokken is bij de totstandkoming van de Omgevingswet waarin we volop innoveren. Als kennis- en sparringpartner voor het Ministerie, maar ook als partner voor gemeentelijke en provinciale organisaties.

Door de combinatie van onze ruimtelijke kennis van omgevingsplannen, omgevingsvisies en milieukennis kunnen wij de fysieke leefomgeving integraal vormgeven. Wij combineren een schat aan kennis vanuit beheer en data, zodat in de gehele beleidscyclus invulling wordt gegeven aan monitoring op zowel beleidsmatig- als uitvoeringsniveau. Dit stelt ons in staat in staat invulling te geven aan organisatie, implementatie én opleiding. Mensen en materie dichter bij elkaar brengen; de verbindende factor om de komende transitieopgaven succesvol en vooral in samenhang in te vullen.

Omgevingswet

De Omgevingswet streeft het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit na. Mooi gezegd, maar hoe doe je dat nu als gemeentelijke organisatie?


Robert Forkink
Projectmanager Omgevingswet

Bekijk onze referentieprojecten

Antea Group heeft een bewezen track record als het gaat om onderzoek, advies en planvorming voor de Omgevingswet. Bekijk hier onze referentieprojecten.

De energietransitie versnellen? Het kan met de Omgevingswet!

Het gebruik en de kwaliteit van onze leefomgeving staat onder druk. Hoe benut en bescherm je de leefomgeving als je een zonnepark of windmolenpark wilt realiseren? Het ruimtelijk beleid vormt hierin de schakel. Als de energietransitie gekoppeld en betrokken wordt bij het opstellen van omgevingsvisies, programma’s en omgevingsplannen, ontstaat er een uitgelezen kans om de energietransitie tot een centraal en verbindend concept in het instrumentarium van de Omgevingswet te maken. Dit schept duidelijkheid en versnelt de energietransitie. Onze ruimtelijke adviseurs weten hoe dit moet en staan klaar om dit ook voor jou aan te pakken.

Download het whitepaper

Omgevingswet uitlegvideo’s voor burgers en bedrijven (initiatiefnemers)

Nu de Omgevingswet in werking is getreden, ontstaat bij gemeenten steeds meer de behoefte om de betekenis van deze nieuwe wet uit te leggen voor haar burgers en bedrijven in de gemeente. Het vroegtijdig overbrengen van de nieuwe werkwijze is een belangrijk uitgangspunt voor een succesvolle inwerkingtreding. Om deze belangrijke zaken op een eenvoudige manier uit te leggen hebben we de Omgevingswet uitlegvideo’s ontwikkeld. De inhoud van de video’s is zorgvuldig samengesteld door Antea Group en Cooler Media. Elementen in de vormgeving zijn aanpasbaar op basis van de kleuren en het logo van jouw gemeente.

Omgevingswet
Omgevingswet

Lees hier alle blogs van Robert Forkink over de Omgevingswet

Meer weten over de Omgevingswet of onze hulp inschakelen? We helpen je graag!

Velden met een * zijn verplicht.

Benieuwd hoe wij met jouw gegevens omgaan? Dit lees je in onze privacyverklaring

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact met ons op.

Robert Forkink
Stel een vraag