Ga naar hoofdinhoud
Data en de Omgevingswet
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Data is dé basis voor de Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is voor veel gemeenten een opgave die vaak vanuit een programma of project wordt opgepakt. Veel aandacht gaat daarbij uit naar organisatie en benodigde software-instrumenten. Maar met de software – zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) - alleen ben je er niet! Dergelijke instrumenten zijn bedoeld om in samenhang jouw opgave te benaderen, maar dit werkt alleen als de onderliggende databronnen actueel en betrouwbaar zijn.

De voordelen die de Rijksoverheid voor ogen heeft met de Omgevingswet kunnen pas worden gerealiseerd als al je gegevens en data in samenhang beschikbaar zijn. De drie belangrijkste onderdelen van de Omgevingswet die wij in de praktijk zien bij onze opdrachtgevers zijn:

 1. data als fundament
 2. data als verbinder
 3. data als monitor

Data als fundament

Data is het fundament voor de Omgevingswet. Data zet je in als bouwsteen voor het omgevingsplan, waarin een koppeling gelegd wordt met juridische regels en werkingsgebieden. Als overheid ben je verplicht de basisregistraties te gebruiken in je processen en dienstverlening. Dat is een goede basis om data als datafundament in te zetten in de organisatie en dus ook voor de Omgevingswet. De basisregistraties zijn immers actueel en worden steeds gewijzigd. De ontwikkeling naar een Samenhangende Objectenregistratie sorteert hier al op voor. Meer informatie hierover is te lezen op de SOR website.

Data als verbinder

Data inzetten bij de Omgevingswet is nu nog niet vanzelfsprekend en heeft vaak dus ook niet de eerste prioriteit. Dat is een enorme gemiste kans, want data kan een verbindende rol spelen bij het integraal benaderen van de leefomgeving. Dat integraal werken blijkt in de praktijk erg lastig te zijn, omdat uit de bekende sectorale werkwijze de standaard is. Oude patronen moeten worden losgelaten. Door gegevens in een vroegtijdig stadium, bijvoorbeeld in een initiatieftafel te combineren, bieden deze het inzicht om een probleem gezamenlijk te bekijken vanuit een multidisciplinair perspectief. De Omgevingswet beschouwt de fysieke leefomgeving integraal en data is hierin het verbindende element. Het is een hulpmiddel in de keten, ga het gesprek aan.

Data is dé basis voor de Omgevingswet

Data als monitor

Data speelt onder de Omgevingswet een steeds belangrijkere rol bij het monitoren en bijsturen van beleid. Straks kunnen monitoren en bijsturen op gestelde doelen en ambities, betekent nu in kaart brengen wat de informatiebehoefte in die doelen is en wat relevante indicatoren en data zijn!

Veel gemeenten hebben hun omgevingsvisie al vastgesteld of zijn daarmee bezig. Daarin zijn de ambities verwoord inclusief doelstellingen. Deze doelstellingen worden opgehangen aan de omgevingsplannen en het beleid om daar te komen wordt uitgewerkt in het omgevingsprogramma. Hiervoor zijn relevante indicatoren nodig om de voortgang te kunnen monitoren en bijsturen.

Data brengt in beeld waar je nu als gemeente staat. Om goed te monitoren is een goede datakwaliteit van essentieel belang. Data alleen zegt op zichzelf niet veel. Door deze op te schonen, te structureren, te analyseren en te presenteren kan je hieraan betekenis en context te geven. De Omgevingswet is hét moment om inzicht te genereren en in te zetten om processen slimmer in te richten, maar ook om voorspellende analyses te doen en daar het beleid op te baseren.

De Omgevingswet-experts van Antea Group

De experts en adviseurs van Antea Group ondersteunen op de verschillende gebieden van de Omgevingswet.

 • Advisering; na een analyse op basis van interviews of een werksessies volgt een advies met concrete vervolgstappen, waarmee jij goed voorbereid van start kan gaan.
 • Toolbox Omgevingswet; check-up van de datahuishouding van de basisregistraties.
 • Projectleiding DSO; aansluiting DSO, de keten in positie brengen en een optimale samenwerking organiseren.
 • Visievorming/datastrategie; een visie of strategie gereed voor vaststelling op basis van interactieve sessies.
 • Implementatietrajecten; ondersteuning voor de implementatie van de Omgevingswet of onderdelen daarvan.
 • Data governance; het opstellen van processen, richtlijnen en afspraken om data en content veilig en op de juiste manier te managen en verspreiden binnen jouw organisatie.
 • Het inzetten van data uit de bestaande applicaties voor bestaande processen en ambities, zoals; het maken van een datakwaliteitsscan, een algoritme in één dag, het inrichten van een dataplatform, het inrichten vanuit dataveiligheid.
 • Ondersteunen bij een transitie naar Datagedreven werken.

Onze adviseurs

Wil je eens vrijblijvend van gedachten wisselen met één van onze adviseurs? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. Wij komen graag bij je langs (online of fysiek) om de mogelijkheden te bespreken.

Daan Stolker
Stel een vraag

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie