Toegegeven, dat tinderen is niets voor mij. Toch vind ik het fascinerend om te zien hoe hele generaties dankzij deze datingapp hun weg vinden naar een afspraakje of een nieuw contact. Hoe anders dan twintig jaar geleden. Toen moest je hiervoor nog een ongemakkelijk gesprek aanknopen (als er überhaupt al sprake was van ‘aanbod’ dat de moeite waard was). Een tijdrovende bezigheid vergeleken met het swipen en matchen op Tinder.

Datavraagstukken Omgevingswet

Neemt niet weg dat het concept interessant is. Niet alleen voor degene die een leuke date zoekt: maar net zo goed voor de professional die zich bezighoudt met datavraagstukken rondom de Omgevingswet. Want, nu het juridische en ruimtelijke beleid van de Omgevingswet steeds beter bekend en toegepast wordt, krijgen wij geregeld de vraag; ‘Hoe zit dat dan met data…?’

Omgevingsloket

Logisch, één van de resultaten van de Omgevingswet is dat burgers en beleidsmakers gebruik gaan maken van het Omgevingsloket. Een voorziening die inzicht biedt in lokaal beleid en de (on-)mogelijkheden van initiatieven. Het spreekt voor zich dat data in dit loket vindbaar, compleet en betrouwbaar moet zijn. Voor veel bronhouders een flinke opgave: data is vaak versnipperd over verschillende in- en externe bronnen.

Digitale datamatch

Met onze beproefde analysemethodes kunnen wij haarfijn voor overheidsinstanties in beeld brengen of datasets actueel, betrouwbaar, compleet en van het juiste detailniveau zijn. Maar daarmee ben je er niet. Want, welke data heb je nodig en welke doelen dienen ze? Voor omgevingsvisies, omgevingsplannen, projectbesluiten, toepasbare regels…? Voordat je datamatches kunt maken, heb je inzicht nodig in welke data relevant is voor de opgave, waaraan die moet voldoen en wie jou die kan bieden.

Zandloper

Zo kwamen we uit op de ‘Tinder-aanpak’. Of eigenlijk het zandlopermodel. Bovenin deze zandloper vind je de datavraag in de juiste context. Onderin goed georganiseerde datasets en informatievoorziening (het aanbod). Hiertussen plaatsen we een platform waarop vraag en aanbod elkaar ontmoeten. Een aanpak die wij vaker toepassen bij gemeenten die naast het voorbereiden op de Omgevingswet ook datagedreven willen werken.

omgevingsbeleid zandlopermodel zandloperaanpak

Verschillende data

In verschillende Omgevingsvisies hebben gemeenten al doelstellingen geformuleerd. Bijvoorbeeld door bij de ontwikkeling van binnenstedelijk gebied niet alleen rekening te houden met ruimtelijke inpassing, maar door dit ook aan te grijpen als kans tot herziening van functies. Of juist meer in te zetten op het behouden van cultureel erfgoed of een klimaatadaptieve inrichting. Om vervolgens ook te kijken wat dit betekent voor de bereikbaarheid en mobiliteit. Vanuit al deze invalshoeken is het van belang om vroegtijdig in kaart te brengen wat hiervoor nodig is aan data.

'Data-dates'

In een workshop Informatie-analyse kunnen we hiermee aan de slag. Interdisciplinaire groepen gaan dan in drie rondes werken aan specifieke casussen. Hiermee oefenen ze hoe ze met behulp van de zandloper van thema, naar ambities en via doelen naar indicatoren en data komen. Door integraal te brainstormen en elkaars datavraag, stakeholders en knelpunten in beeld te brengen, ontstaat er meer inzicht hoe je samen tot de gewenste ‘data-dates’ komt. Maar ook welke collega’s met welke data bezig zijn.

Of zoals één van de deelnemers aan een eerdere workshop zei: ‘Gek dat je nu pas merkt dat we elkaar niet altijd goed weten te vinden in onze organisatie.’ En ja, dan is even data-tinderen best handig!