Ga naar hoofdinhoud
Duurzaamheid, een continu proces binnen onze organisatie
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Duurzaamheid

Bij Antea Group bouwen we actief aan een duurzame toekomst. Onze visie op duurzaamheid gaat verder dan een statisch doel; het is een continu proces dat gericht is op een positieve impact op onze leefomgeving. Voor iedereen, nu en in de toekomst.

Duurzaamheid is voor ons meer dan een begrip; het is een belofte aan veerkracht, vernieuwing en verbinding. We adviseren onze klanten niet alleen bij het verduurzamen van hun bedrijfs- of productieprocessen, maar we streven ook naar vernieuwing in onze eigen organisatie. Door samenwerkingen aan te gaan en kritisch naar onszelf te kijken maken we het verschil voor een duurzame leefomgeving.

 

 

 

 

Verankering van duurzaamheid in onze kernactiviteiten

Onze missie is om een toonaangevend partner te zijn bij het ontwikkelen en toepassen van duurzame en integrale oplossingen in onze leefomgeving. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door onze kennis in te zetten voor een volhoudbare toekomst. Vol trots en met plezier.

Een van de doelen die we willen bereiken is de realisatie van een CO2- neutrale bedrijfsvoering in 2026, waarbij we zo dicht mogelijk bij nul uitstoot willen komen. Het restant dat overblijft, compenseren we. Ons voornaamste doel blijft verdere reductie. We stimuleren duurzaam reizen, optimaliseren onze werkplekken en bevorderen samenwerking en duurzaam gedrag onder onze medewerkers. Hun passie voor duurzaamheid weerspiegelt zich in onze diensten, producten en acties. We ondersteunen klanten met duurzame en volhoudbare oplossingen die circulariteit, energietransitie, klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit omarmen. Het is onze verantwoordelijkheid om de impact van onze oplossingen zichtbaar te maken bij elk advies.

Duurzaamheid, een continu proces binnen onze organisatie

Duurzaamheid voor ons is een leefomgeving voor iedereen, nu en in de toekomst. Ook met onze eigen organisatie willen wij het verschil maken voor een bestendige toekomst van onze leefomgeving.


Marijke Frielink
Duurzaamheidsmanager

Duurzame impact op onze leefomgeving

Als veelzijdig en internationaal ingenieurs- en adviesbureau hebben we uitgebreide expertise en ervaring op het gebied van bebouwde omgeving, mobiliteit, energie en ondergrond en leefomgeving. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het praktisch realiseren van projecten, waarbij we onze technische kennis toepassen om concrete resultaten te bereiken. Onze focus ligt niet alleen op technische en strategische oplossingen, maar ook op het beschermen en versterken van onze leefomgeving. Bij elk project streven we naar een positieve impact, waarbij duurzaamheid een integraal onderdeel is van onze werkwijze. Vanuit een breed perspectief bekijken we hoe we duurzame toepassingen, oplossingen en ontwikkelingen kunnen implementeren. We werken actief aan het behalen van concrete, zichtbare en meetbare resultatenDuurzaamheid is voor ons geen losstaand doel, maar een fundamentele manier van werken. We geloven dat verduurzaming van binnenuit komt en de hele keten beïnvloedt. We streven naar een dienstverlening die duurzaam en innovatief is, en een bedrijfsvoering die maatschappelijk verantwoord is.

Onze duurzaamheidsambities

Interne ambities
Onze ambities op het gebied van duurzaamheid blijven onverminderd hoog. In ons strategieplan Plan Blauwdruk staat duurzaamheid centraal, samen met digitalisering, klant en samen. In 2026 streven wij naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering, waarbij we zo dicht mogelijk bij nul uitstoot willen komen. Het restant dat overblijft, compenseren we. Verdere reductie blijft ons voornaamste doel. Daarvoor gaan we duurzaam reizen stimuleren, onze werkplekken optimaliseren en bevorderen samenwerking en duurzaam gedrag onder onze medewerkers. 

Externe ambities
Wij bieden onze klanten oplossingen die duurzaam en toekomstbestendig zijn. We richten ons op circulariteit, energietransitie, klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit. We laten zien wat de impact van onze oplossingen is op de leefomgeving. We maken de circulaire meerwaarde van onze projecten duidelijk en kiezen standaard voor een CO-neutrale oplossing. We geven onze klanten altijd advies over hoe ze kunnen verduurzamen. Tegen 2026/2027 hebben we niet alleen ons doel bereikt om het aandeel duurzaam van ons totale product- en dienstenportfolio met 30% te verhogen, maar maken dit ook aantoonbaar door middel van transparante rapportage.

Groene mijlpalen: onze duurzaamheidsprestaties

Bij Antea Group zetten we ons in voor een duurzame toekomst, en we zijn trots op wat we tot nu toe hebben bereikt. Hier zijn enkele van onze groene mijlpalen:

 • Science Based Targets: Sinds 2021 committeren we, als eerste Nederlandse ingenieurs- en adviesbureau, ons aan het Science Based Targets-initiatief. We stellen ambitieuze doelen voor CO-emissiereductie en kiezen voor het hoogste ambitieniveau: emissiereductie passend bij een opwarming van 1,5 ̊C. We zijn trots deel uit te maken van een wereldwijde groep van leidende bedrijven die zich inzetten voor klimaatactie.
 • SDG’s en Impact: We geven invulling aan zeven United Nations Sustainable Development Goals in onze bedrijfsvoering. Dit doen we door de SDG’s als leidraad te gebruiken bij onze inkoop. Een goed voorbeeld hiervan is de klimaatneutrale Fair Trade koffie en thee. Bij het selecteren van een koffieleverancier hebben we de SDG’s zwaar laten meewegen, maar liefst voor de helft. Om te borgen dat de SDG’s meegenomen worden bij de inkoop is de e-learning Duurzaam Inkopen beschikbaar voor onze collega’s. Daarnaast markeren we op onze website projecten met het Duurzaam Antea Group beeldmerk, waarbij we aangeven aan welke SDG’s de projecten hebben bijdragen.
 • Duurzaamheidfonds: Met ons Duurzaamheidsfonds ondersteunen we de ontwikkeling van duurzame oplossingen financieel. Voor elk gewerkt uur op externe projecten, draagt Antea Group bij aan het fonds, waarmee we jaarlijks naar rato een bedrag genereren voor duurzame initiatieven. Dit fonds helpt ons om zowel kleine als grote duurzame initiatieven te ondersteunen, waardoor we onze projecten, dienstverlening en externe initiatieven verder verduurzamen.
 • Duurzaamheid Award: Met onze Duurzaamheid Award zetten we klanten en relaties in het zonnetje en belonen we externe opdrachtgevers die wat ons betreft uitblinken in duurzaamheid of mooie stappen zetten.
 • Natuurbescherming in Brabant: We hebben een bos in Noord-Brabant gekocht om te leren hoe we ecologie beter kunnen integreren in onze projecten en om de biodiversiteit te verhogen en een gunstige omgeving te creëren waarin soorten kunnen floreren. Met Landgoed Alvershool nemen we het voortouw in het beschermen, herstellen en duurzaam beheren van ecosystemen doormiddel van onderzoek en monitoring. Dit landgoed, rijk aan diverse biotopen en vegetatie, biedt ons de kans om onderzoek, educatie en demonstraties rond biodiversiteit, klimaatadaptatie en duurzaam natuurbeheer te faciliteren. Het is een prachtige plek die bijdraagt aan onze duurzaamheidsdoelstelling ‘Leven op het land’ en daad bij woord voegt.

Actief duurzaam: Antea Group in actie

Bij Antea Group geloven we dat duurzaamheid niet alleen gaat over het stellen van doelen, maar ook over het actief deelnemen aan initiatieven die een positieve impact hebben, zowel wereldwijd als lokaal. Onze medewerkers zetten zich in voor diverse acties die bijdragen aan onze groene missie en bewustwording. Hier zijn enkele hoogtepunten:

 • Climate Classic: Elk jaar nemen onze fietsliefhebbende collega’s deel aan de Climate Classic. Een fietstocht van 375 kilometer die langs de Nederlandse kustlijn voert die ontstaat als de zeespiegel te ver stijgt. Een kustlijn die nooit werkelijkheid mag worden. We sponsoren deze tocht om bewustzijn te creëren voor het nemen van actie om klimaatverandering te beperken.
 • Natuurwerkdag: Jaarlijks steken we de handen uit de mouwen in ons eigen bos tijdens de natuurwerkdag, waarbij we onderhoudswerk verrichten en invasieve soorten zoals de Amerikaanse vogelkers bestrijden. 
 • Vrijwilligersactie Biesbosch: Samen met Staatsbosbeheer hebben we de Reuzenbalsemien aangepakt, een invasieve plant die de biodiversiteit bedreigt, om zo de inheemse bijenpopulatie te beschermen.
 • Slimme fietsers scoren bomen: In 2023 hebben onze collega’s ruim bijna 2000 bomen bij elkaar gefietst voor een nieuw beleefbos in de regio. Met deze actie hebben we in tweeëneenhalve maand ruim 28.000 kilometer gefietst. Dit staat gelijk aan een vermindering van 4.574 kg CO2-uitstoot ten opzichte van autorijden. In 2024 fietsen wij voor Global Goals. De organisatie Werk Slim, Reis Slim heeft drie goede doelen geselecteerd waar onze medewerkers voor gaan fietsen.
Timeline slide

Climate Classic

Timeline slide

Natuurwerkdag

Timeline slide

Slimme fietsers scoren bomen

Erkenning voor duurzaamheid: onze certificaten

 • Travel Smart Ranking: We staan in de top van bedrijven die aantoonbaar hun uitstoot door zakelijk reizen verminderen. Dat is de uitkomst van een wereldwijd onderzoek naar het reisgedrag van 322 organisaties door de Europese Federatie voor Transport & Milieu.
 • CO₂-Prestatieladder: Dankzij onze inspanningen om de CO-uitstoot te verminderen, hebben we de certificering voor trede 5 behaald, wat onze positie als milieubewuste organisatie versterkt.

Naast het erkennen van onze verantwoordelijkheden, streven we ernaar om onze jaarlijkse CO-uitstoot te compenseren door zorgvuldig uitgekozen projecten die naast netto nul op CO2 sociale en economische voordelen creëren voor lokale gemeenschappen.

Duurzaamheid, een continu proces binnen onze organisatie
Duurzaamheid, een continu proces binnen onze organisatie

Meer weten over onze duurzaamheidsambities?

Neem contact met ons op.