16 december 2020 - Antea Group is het eerste Nederlandse ingenieurs- en adviesbureau dat zich committeert aan het Science-Based Targets (SBT) initiatief. Dit initiatief staat voor de meest verregaande doelen op het gebied van CO2-emissiereductie. Hiermee wordt Antea Group onderdeel van een wereldwijde groep leidende bedrijven die kiezen voor ambitieuze klimaatactie.

Science-Based Targets zijn een manier om klimaatambities en klimaatacties concreet vorm te geven én tussen verschillende organisaties vergelijkbaar te maken. De Science-Based Targets zijn een initiatief van de Verenigde Naties, het World Resources Institute (WRI), CDP en het Wereld Natuurfonds (WNF) en moeten zorgen voor een drastische beperking van broeikasgassen zodat de opwarming van de aarde wordt afgeremd.

Hoogste ambitieniveau

Aangesloten organisaties kunnen kiezen voor een klimaatpad dat past bij beperking van opwarming  tot 1,5 ̊C of 2,0 ̊C. Antea Group kiest voor het hoogste ambitieniveau: emissiereductie passend bij een opwarming van 1,5 ̊C. “Die halve graad lijkt een klein verschil, maar is dat niet”, vertelt Marijke Frielink, change manager duurzaamheid. “Een halve graad minder opwarming levert een groot verschil in gevolgen op: minder zeespiegelstijging en wateroverlast, tot twee keer minder vaak extreme hitte en meer dan de helft minder verlies van biodiversiteit.”

Urgentie

Met deze stap wil Antea Group een concrete bijdrage leveren aan de afspraken die in het klimaatakkoord van Parijs zijn vastgelegd en volgt zij de meest actuele klimaatwetenschap. De klimaatambitie past in het 1001-dagenplan: het programma waarmee Antea Group de komende jaren investeert in innovatie, duurzaamheid en goed werkgeverschap. CEO Tanja Lendzion: “Van dijkversterking tot de inrichting van overloopgebieden: onze ingenieurs zijn jaarlijks betrokken bij tientallen projecten om Nederland droge voeten te laten houden. Wij ervaren elke dag de urgentie om opwarming van de aarde te voorkomen. Daarom nemen wij het voortouw als het gaat om emissiereductie.”

Verregaande CO2-reductie

Antea Group is al gecertificeerd voor de hoogste trede van de CO2-prestatieladder. Het commitment aan de SBT’s vraagt echter om nog ambitieuzere maatregelen. Lendzion: “Zo gaan wij ons leasewagenpark 100% elektrisch maken en willen wij onze reis-footprint drastisch verminderen. Daarnaast vragen de SBT’s van ons dat wij onze medewerkers blijven uitdagen om onze bedrijfsvoering te verduurzamen. Bijkomend voordeel is dat wij ook onze klanten hierin goed kunnen adviseren en ondersteunen.”

De ondertekening van de aanmelding heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat het SBTi begin 2021 de daadwerkelijke doelstellingen zal valideren.

Voor meer informatie