Ga naar hoofdinhoud
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

De Jordaan van Haarlem op de schop

Heb je vragen?

Paul Hoogerwerf
Stel een vraag

Het voortschrijdend inzicht en de kracht van goed omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement is een eindeloze leerschool. Onze omgevingsmanagers leveren echt meerwaarde. Het zijn stuk voor stuk vakmensen die altijd resultaat leveren in complexe vraagstukken met een wirwar aan belangen. En naast het leveren van resultaat staat ook nog eens prettig en voortvarend samenwerken voorop. Enerzijds als aanpakkers en doorzetters. Anderzijds door een goede samenwerking. Altijd vanuit de menselijke maat. Door proactief contact te leggen met bevoegd gezag. Door bereikbaar te zijn en te luisteren. Alleen zo komen we tot de juiste oplossingen. Dat zijn wij ten voeten uit.

De opdracht

Antea Group is op het gebied van omgevingsmanagement betrokken bij grote onderhoudsprojecten voor de gemeente Haarlem. De gemeente pakt zelf de regie en Antea Group werkt de voorbereiding van de projecten uit. Dat gebeurt binnen een raamcontract. Bijvoorbeeld bij het project ‘vervanging Spaarnekade’ in de binnenstad van Haarlem.

Binnen dit project wordt de kademuur aan de oostzijde van het Spaarne, tussen de Melkbrug en de Gravestenenbrug, vervangen. De draagconstructie van dit stuk kademuur voldoet niet meer. Naast de werkzaamheden aan de kade worden ook de riolering en de straat aangepakt. Bij de riolering wordt een aanvullend hemelwaterriool aangelegd. Regen en huishoudelijk afvalwater worden zo gescheiden afgevoerd. Dit is nodig omdat er steeds zwaardere regenbuien zijn. Het riool kan de hoeveelheid water dan weer aan. Tot slot wordt de straat opnieuw ingericht.

De oplossing

Omgevingsmanager Paul Hoogerwerf: “De grootste uitdaging zit hem in de verschillende partijen die te maken hebben met de werkzaamheden; de omwonenden, de verkeersdeelnemers, de scheepvaart, de rederij en de ondernemers aan het Spaarne. Als omgevingsmanager wil je in de voorbereiding alle belanghebbenden zo goed mogelijk in kaart brengen. Op de hoek bij de brug zit een huisarts. Deze locatie moest bereikbaar zijn voor patiënten, maar ook voor de ambulance. Voor de deur moesten we diep graven voor de aanleg van het riool. Door dit knelpunt vroeg in de planvorming te signaleren hebben we er effectieve maatregelen op toegepast zodat de bereikbaarheid gegarandeerd werd en de hinder beperkt bleef.”

“Een ander voorbeeld is de intocht van Sinterklaas via het Spaarne. De pakjesboot moest erdoor terwijl voor het werk aan de kade de doorvaart gestremd was. Ik ben daarom al vroeg om de tafel gegaan met alle belanghebbenden. De aannemer heeft het opgenomen in zijn planning zodat de werkzaamheden en de intocht elkaar niet in de weg zaten. Dit was een hele puzzel en dan is het mooi als het past!”


Complexe omgevingen, weinig ruimte en zeer diverse stakeholders met verschillende belangen. Antea Group verstaat de kunst van het vinden van gezamenlijke belangen. Dat vraagt om een zelfstandige en oprechte benadering van het project. Alleen dan kun je verbinden en het vertrouwen winnen van alle betrokken partijen. We bereiden ons goed voor en weten precies met wie we te maken krijgen. We brengen knelpunten in kaart en focussen samen op de toepassing van de juiste maatregelen hiervoor. Samenwerken en meedenken. Met oog en oor voor alle betrokken partijen. Daar ligt de kern van goed omgevingsmanagement.

Paul: “Onze rol als omgevingsmanager kun je vergelijken met een vlinderstrik. Aan de ene kant de belangen van de omgeving, aan de andere kant de projectbelangen vanuit de gemeente. In het midden, bij de knoop, komen ze samen. Daar zorgen wij voor. En dat betekent: luisteren, wensen ophalen, afwegingen maken en de uitkomsten vertalen naar contracteisen.”

Tijdlijn

Timeline slide
Mei 2020

De werkzaamheden aan de Spaarnekade zijn afgerond

Timeline slide
Januari 2020 - mei 2020

Werkzaamheden Tussen Melkbrug en Gravestenenbrug in volle gang. Foto: Het Haarlem's dagblad.

Timeline slide
Januari - mei 2020

De werkzaamheden aan de kade zijn in volle gang

Timeline slide
6 januari 2020

De werkzaamheden aan de kade worden gestart . Foto door aannemer Van Gelder

Timeline slide
17 november 2019

Sinterklaas komt ondanks de werkzaamheden gewoon aan in Haarlem

Timeline slide
14 oktober 2019

Werkzaamheden aan kademuur van het Spaarne gestart, waarbij begonnen is met het rooien van 13 lindebomen met slechte gezondheid. Er komen 13 Iepen voor terug.

Timeline slide
24 mei 2017

Antea Group verwerft raamcontract met Gemeente Haarlem voor 4 jaar

Timeline slide
Sinds 2011

Antea Group ontwikkelt training omgevingsmanagement en wordt nog altijd gedurende het hele jaar georganiseerd

Resultaten

  • Circa 215 m Nieuwe kademuur
  • 22 Monumenten waaronder 2 monumentale stadsbruggen
  • 1 Extra riolering voor regenwater
  • 1.300 m2 Hergebruikte straatklinkers

Partners & samenwerkingen

Een goede en doelgerichte samenwerking met collega’s, aannemers, gemeenten en omwonenden is cruciaal voor het optimale eindresultaat van omgevingsmanagement. We bedanken alle omwonenden en bedrijven rondom de Spaarne Kade en kijken terug op een goede samenwerking met aannemer Van Gelder en de Gemeente Haarlem.

Heb je behoefte aan een ervaren omgevingsmanager?

Neem dan contact op met Paul.

Paul Hoogerwerf
Stel een vraag

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie