Ga naar hoofdinhoud
Bodem en ondergrond
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Van onderzoek tot evaluatie

Antea Group is als onafhankelijk advies- en ingenieursbureau actief binnen alle facetten van onze leefomgeving. Onder meer op het gebied van onze bodem en diepe ondergrond. Onze professionals richten zich met alle kennis en ervaring op het realiseren van bodemonderzoek en bodembeleid en de voorbereiding, begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen. Ook op het gebied van een actueel onderwerp als bodemdaling verzorgen onze experts gedegen onderzoek.

Actuele kennis

Onze bodem en ondergrond wordt steeds waardevoller. Sterker: het is de basis van ons water- en voedselsysteem, drager van onze gebouwen en infrastructuur, een bron van onze energie en een plek voor alle kabels en leidingen. De specialisten van Antea Group ondersteunen overheden en bedrijven met de bodemvraagstukken van nu en morgen. Dit doen we op basis van actuele bodemkennis en de nieuwste inzichten en toepassingen op het gebied van data- en informatiemanagement.

Onze diensten

Antea Group beschikt over vakbekwame specialisten met uitgebreide ervaring en expertise van waterbodemonderzoek en –beleid, baggervraagstukken en het herstel van natuurgebieden. Daarnaast bieden we kansen en mogelijkheden op het gebied van geothermie, oftewel: het onttrekken van warm water uit de diepe ondergrond. Met bodembescherming leveren we gerichte preventie met maatwerk, duurzaamheid en kwaliteit. Waar de grond geopend wordt, verzorgen onze archeologen onderzoek naar mogelijk historisch erfgoed en bieden zij raad en daad bij het behoud daarvan. Kortom, van initiatief en realisatie tot beheer en onderhoud en van het leveren van een totaalpakket tot deskundige ondersteuning bij één of meerdere onderdelen.

Omgevingswet en bodem

De steeds belangrijkere rol van de ondergrond gaat hand in hand met een bodem waarin het steeds drukker wordt. Waar ruimtelijke ontwikkeling, de omgevingswet, bestuurlijke processen en andere factoren elkaar ontmoeten, wordt de noodzaak van een integrale afweging duidelijk. Antea Group help bij het opstellen van een gebalanceerde visie op de ondergrond en ondersteunt bij het uitwerken van een integrale benadering in het licht van de omgevingswet.

Bodemrisico’s in kaart

De vakbekwame bodem- en cultuurtechnische experts van Antea Group verbeteren en vergroten de gebruikswaarde van grond. Hun expertise zetten we in bij bodemkundige projecten zoals grondverbetering, waterbeheersing, demping of ontgronding. Met Bodem Digitaal Op de Kaart (BDOK) verzamelen wij alle bodemdata en vertalen we deze data naar uiteenlopende toepassingen. Het resultaat is inzicht en overzicht over alle bodemrisico’s.

Voor vragen, informatie of een afspraak over Bodem en Ondergrond;

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie