Bodemverontreiniging beperkt zich niet tot locaties van zware industriële activiteit of stoffen als PFAS. Neem de voortuinen van twee woningen in Drenthe, waar Antea Group onlangs een bodemsanering vanwege verontreiniging door benzeen van begin tot eind heeft begeleid. Vanwege de aard van de verontreiniging en de locatie van de werkzaamheden – letterlijk vlak voor de gevel van beide panden – waren vakmanschap en innovatieve techniek onmisbare elementen bij het klaren van de klus.

Rijwielhandel met benzinepomp

Op de plek van de woningen was in de jaren 50 een rijwielhandel met twee benzinepompen gevestigd. De fietsenwinkel is al lang verleden tijd maar heeft blijvend sporen in de bodem achtergelaten. Lekkage van een benzinetank heeft benzeenverontreiniging veroorzaakt, die al was doorgedrongen tot het diepere grondwater. Ondanks de natuurlijke afbraak van de stof was het verwijderen van de kern van de verontreiniging nodig om doorsijpelen naar diepere lagen te beperken.

Bodemsanering in damwandkuip

De grootste uitdaging werd gevormd door het feit dat de verontreiniging zich dicht voor de gevels bevond, er sprake was van instabiele grond en er ook nog eens rekening moest worden gehouden met diverse kabels en leidingen langs de naastgelegen weg. Om die reden hebben we besloten om de sanering uit te voeren in een damwandkuip, waarbij de damwand trillingsvrij is aangebracht door hem in de grond te drukken.

In opdracht van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe hebben wij de bodemonderzoeken, het saneringsplan, ontwerp van de damwandkuip, bestek en aanbesteding, milieukundige begeleiding en directievoering verzorgd.

Benzeen verwijderd

Tijdens de werkzaamheden is een aanzienlijke vracht aan benzeen verwijderd. Alle werkzaamheden, van het plaatsen van de damwand tot de sanering en de aanvulling, zijn naar volle tevredenheid van bewoners en opdrachtgever uitgevoerd.

Trillingsmeters hebben de werkzaamheden real time gevolgd en er is geen schade aan de gevels opgetreden. De damwand langs de voorgevel is na afronding van de sanering achtergebleven. De komende jaren zal Antea Group het grondwater blijven monitoren, waarbij we uitgaan van een afnemende trend van het benzeengehalte.