De Vries Scheepsbouw Makkum is bouwer van de vermaarde Feadship-jachten. Met dit merk is het mondiaal marktleider. Een groeiende orderportefeuille maakte de bouw van een tweede dokhal noodzakelijk. De werf ging met dertien vakbedrijven in zee om de grootste investering uit de bedrijfshistorie mogelijk te maken: Antea Group was daar één van.

Van metaal tot kolen

Wanneer de gemeente Súdwest-Fryslân in 2018 instemt met het uitbreidingsplan is Antea Group meteen in beeld voor het bodemonderzoek en de bodemsanering. De zes hectare van de werf is al ruim honderd jaar decor van bedrijvigheid. Dit heeft z’n sporen nagelaten: metaalresten, kolenresten, maar ook oude kraanbanen, damwanden en andere funderingen. Voordat er gebouwd kan worden, moeten bodem en waterbodem grondig worden schoongemaakt.

Sanering: geen tijd te verliezen

“Een pittige opdracht”, vertelt projectmanager Laurenz Boer die het werk met collega Ineke Slotman begeleidde. Allereerst omdat de saneringsklus veelzijdig is (onderzoeken, slopen, saneren, bagger- en grondwerk) en er veel te regelen valt. Maar bovenal omdat er een deadline te halen is. In september 2019 werd het eerste jacht in het dok verwacht. Geen tijd te verliezen: “Onze voorbereiding moest gewoon perfect zijn.”

Bodemonderzoek: stap één

Het werk startte met bodemonderzoek. Aan de wal en in het water werden boringen gedaan met een sonic drill. Uiteraard werd ook de archeologie meegenomen. Op basis van dit onderzoek ontstond een beeld van de verontreiniging en de contouren. Met deze informatie stelde Antea Group vervolgens een plan van aanpak op voor de sanering, het afvoeren van grond en slib en de sloopwerkzaamheden. “Toen we hier akkoord op kregen van de Provincie, konden we aan de slag.”

Geen verrassingen

Dit betekende elke dag puzzelen en overleggen met bouwpartners. Alle werkzaamheden werden meegenomen naar het bouwoverleg. Laurenz: “Al het werk zat als een trein strak achter elkaar gepland; wij waren hierin één van de eerste wagonnetjes. Dan wil je niet voor verrassingen komen staan.” Met het nodige onderwaterwerk (‘blijft onvoorspelbaar’) en een PFAS-crisis tussendoor moesten hiervoor alle zeilen worden bijgezet.

Baggeren, saneren en slopen

Uiteindelijk vielen alle puzzelstukjes perfect samen. Het saneringswerk werd keurig binnen de planning opgeleverd. Ruim 14.000 kuub vervuilde grond en bagger werd per schip afgevoerd. Zo’n 17.000 kuub schone grond werd ontgraven, opgeslagen en hergebruikt. Duikers maakten damwanden handmatig schoon en het dok werd uitgebaggerd. Alles conform richtlijnen, protocollen en veiligheidseisen.

Complimenten

Mede dankzij de inbreng van Antea Group was de dokhal op tijd gereed voor de afbouw van het superjacht. Dit leverde de complimenten op van De Vries Scheepsbouw Makkum. ‘We staan als bedrijf voor subliem vakmanschap. Daarom werken we graag samen met vakkrachten uit de regio. Dat de bouw zo voorspoedig is verlopen, is vooral aan hen te danken’, liet werfdirecteur Sijbrand de Vries optekenen.