Op de locatie Groot Ammers in Zuid-Holland produceert AkzoNobel decoratieve verven. Tijdens werkzaamheden rondom een olie-benzineafscheider (OBAS), stuitte een onderaannemer op een bodemverontreiniging. Voor QSHE-manager Mario Klompenmaker hét moment om de hulp van Antea Group in te roepen.

Bodemonderzoek: van PFAS tot Xylenen

Klompenmaker: “Je wilt allereerst weten wat er in die grond zit: wat zijn de contouren van de verontreiniging en wat moet je er wettelijk gezien mee? Hiervoor hebben we Antea Group ingeschakeld: die gingen meteen aan de slag.” Het bodemonderzoek (waarin ook PFAS werd meegenomen) wees uit dat door lekkage van olieproducten uit de OBAS de bodem (50m2) en het grondwater (75m2) sterk verhoogde concentraties minerale oliën en aromaten bevatte.

Sanering: plan van aanpak

In overleg met de Omgevingsdienst kwam Antea Group tot een plan van aanpak: een ontgraving gecombineerd met een grondwaterzuivering (een olie-waterafscheider en een striptoren met actief kool). Klompenmaker: “Je zoekt een oplossing waarmee je die verontreiniging zo slim mogelijk aanpakt. Dan is het meerwaarde dat je een partner hebt die hierin vooruit kijkt, kritisch met je meedenkt en met een praktische oplossing komt.”

Fijn om een partner naast je te hebben die alles regelt wat geregeld moet worden; maar die je ook bij elke stap meeneemt.


Mario Klompenmaker
QSHE-manager

Bodemsanering risicodragend

Antea Group werd daarna ingeschakeld om de sanering uit te voeren (conform BRL7000) en te begeleiden (conform BRL6000). Dit gebeurde op basis van een afkoopsom. Klompenmaker: "Dat ze op basis van hun onderzoek de sanering ook risicodragend wilden uitvoeren, zegt voldoende over het vertrouwen dat ze hebben in hun eigen kunnen. En wij weten op voorhand waar we aan toe zijn." Voor de verificatie werd een onafhankelijk partij gevraagd: InfraSoil.

Zorgvuldige sanering: afspraak is afspraak

De sanering was niet de meest complexe, toch was zorgvuldigheid geboden. Klompenmaker: “Je wilt zo weinig mogelijk impact op je bedrijfsvoering. Met Antea Group kies je dan voor een strakke en professionele organisatie. Dat hebben we in dit project ondervonden. Afspraak is afspraak. Als ze zeggen dat ze morgen gaan starten, dan staan ze niet pas volgend jaar op de stoep. In drie werkdagen was het grootste deel van de verontreinig ook naar streefwaardes terug-gesaneerd.”

Bodemsanering: volledig ontzorgd

Tijdens de sanering had Klompenmaker één aanspreekpunt. “Ze hebben ons volledig ontzorgd. Een goed V&G-plan, tijdige aanvraag van vergunningen, het doen van meldingen, de afvoer van puin en grond, een goede terreininrichting. Dit is natuurlijk niet ónze corebusiness. Dan is het fijn om een partner naast je te hebben die alles regelt wat geregeld moet worden. Maar die je ook bij elke stap meeneemt. Zo blijf je in control.”