De aanleg of renovatie van een tankstation brengt de nodige uitdagingen met zich mee: op een kleine ruimte moet immers in korte tijd veel gebeuren. Als een tankstation zich dan ook nog eens in een stedelijk gebied bevindt, vraagt dit om extra aandacht voor planning, techniek en veiligheid. Bij de renovatie van een tankstation in Eindhoven was onlangs zelfs grote precisie vereist om natte voeten te voorkomen.

Belangrijke waterleiding

Onderdeel van de renovatie van het BP tankstation was het verwijderen van de afgekeurde brandstoftanks en het plaatsen van nieuwe tanks. De extra uitdaging werd hierbij gevormd door een belangrijke waterleiding die pal naast de plaats van werkzaamheden ligt. Een beschadiging aan de waterleiding zou niet alleen wateroverlast voor het bouwteam opleveren maar er bovendien voor zorgen dat een groot deel van Eindhoven zonder water zou komen te zitten.

Drukken in plaats van trillen

De brandstoftanks, waarvan de grootste bijna 9 meter lang is, moesten worden geplaatst in een kuip gevormd door damwanden. In overleg met onder meer het waterleidingbedrijf hebben we ervoor gekozen om bij de plaatsing de damwanden in de grond te drukken in plaats van het meer gebruikelijke trillen. Dit toonde zich een juiste beslissing, want de damwandkuip en de drie nieuwe brandstoftanks konden zo zonder verdere gevolgen voor de waterleiding worden geplaatst.

Helemaal ongemerkt gingen de werkzaamheden overigens niet voorbij. Voor het verwijderen van de oude en het plaatsen van de nieuwe tanks werd een enorme hijskraan ingezet en moest de weg daarom gedeeltelijk worden afgezet.