Per 1 juli 2019 is ExxonMobil te Rotterdam overgestapt van iEHS naar Antea Group Insights (AGI). Dit is een op geo-informatie gebaseerd systeem voor het bijhouden van de voortgang van inspecties en de resultaten van deze inspecties.

Geo-informatiesysteem

Antea Group Insights is een geo-informatie systeem, de te inspecteren objecten zijn gebonden aan een geografische locatie. In het veld gaat de inspecteur met een tablet aan de slag. Door een object op een kaart aan te klikken verschijnt er een vragenlijst die specifiek is voor dit object en de frequentie waarop deze geïnspecteerd wordt. De voortgang en de resultaten van de inspectie zijn real-time te zien op een aantrekkelijk management dashboard.

Snel en flexibel inspectiesysteem

Het uitgangspunt was om een gebruiksvriendelijk en efficiënt systeem te bouwen, dat de klant ondersteunt in haar behoefte om inspecties uit te voeren, de resultaten van de inspecties te beheren, de voortgang van inspecties te monitoren en haar compliancy aantoonbaar te hebben voor het bevoegd gezag. Delen van het systeem zijn speciaal ontworpen voor ExxonMobil. De hoeveelheid verschillende assets, in combinatie met de variatie in inspectie frequentie vormden een uitdaging voor het bouwen van een snel en tegelijkertijd flexibel inspectiesysteem. Met dit systeem hebben wij nu een tool die voor veel klanten een goede oplossing biedt voor de vanuit wetgeving vereiste inspecties.

Antea Group Insights tool

Antea Group Insights is door alle gebruikers binnen ExxonMobil positief ontvangen. Met een minimale uitleg kon de gebruiker direct aan de slag met de AGI tool. De inspecteurs zijn zeer tevreden met de snelheid en het gemak van het uitvoeren van de inspecties. De asset beheerder is tevreden met de flexibiliteit van het systeem: inspecties zijn eenvoudig toe te delen aan de inspecteurs. En ook het management is zeer content, want met het dashboard is de voortgang van de inspecties in één oogopslag te zien, én - niet onbelangrijk - er is aanzienlijk minder capaciteit nodig om aan alle inspectieverplichtingen te voldoen!