Ga naar hoofdinhoud
Bouwen aan Blue Zone Nederland
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Bouwen aan Blue Zone Nederland

Gezondheid. Als samenleving zijn we meer dan ooit op zoek naar een manier om gezonde levensjaren te winnen. Daarom willen ook wij, als ingenieurs- en adviesbureau, meebouwen aan een land waarin we samen langer in goede gezondheid kunnen leven.

Heb je vragen?

Coert Ruseler
Stel een vraag

Langer gezonder leven

Sardinië, Okinawa, Ikara…: het zijn de ‘Blue Zones’ op onze wereld. Gebieden waar mensen langer en gezonder leven dan elders. We ontdekken steeds meer over deze Blue Zones. Onder meer dat gezondheid een samenspel van allerlei factoren is. Dat bracht ons op de vraag: kunnen wij in Nederland ook gebieden creëren waar we met z’n allen langer en gezonder leven? En hoe kunnen wij daaraan bijdragen?

Samen voor de gezonde stad, een gezondere leefomgeving

Blue Zones: bron van inspiratie voor gezondheid

Gezondheid onder druk

Het is nodig om onszelf deze vraag te stellen. Vergrijzing, een ongezonde leefstijl, groeiende mentale problemen: onze gezondheid staat onder druk. Zorgkosten zijn al jaren aan het stijgen en deze trend zet de komende jaren door. Daar komt nog eens bij dat gezondheid in ons land niet eerlijk verdeeld is. De plek waar je woont kan zomaar het verschil maken tussen vijf gezonde jaren meer of minder.

De gezonde leefomgeving: verschillende perspectieven

En hier komen wij als ingenieurs- en adviesbureau in beeld: wij zijn de specialisten in de leefomgeving. We beschikken over oneindig veel data over onze leefomgeving. En we weten alles over de relatie tussen gezondheid en lucht, water, bodem en groen. Daarnaast vind je bij ons gezondheids-kundigen die met onze leefomgeving-experts werken aan gezondheidsvraagstukken. Hierdoor zijn wij in staat om gezondheidsopgaves vanuit verschillende perspectieven te benaderen.

Wil jij ook bouwen aan Blue Zones in Nederland?

Gezondheid voor iedereen

Natuurlijk, wij kunnen gezondheid niet garanderen. Maar wij kunnen onze kennis wél inzetten om gezondheid te beschermen of te bevorderen. Door mee te bouwen aan een leefomgeving waarin we met elkaar langer en gezonder leven. Door in te zetten op preventie en gezondheid te verbinden met andere maatschappelijke opgaven. We zien dit als een opdracht aan onszelf. Want, waar je ook woont of werkt. Hoe jouw situatie of achtergrond ook is. Iedere Nederlander heeft recht op een plek die bijdraagt aan z’n gezondheid.

Ons track-record

Onze adviseurs en ingenieurs houden zich al volop bezig met de gezonde stad, een gezondere leefomgeving. Een overzicht van producten en diensten die we inzetten voor overheden en bedrijven.

  • We doen onderzoek naar het effect van windmolenparken op onze gezondheid. Hierbij kijken we naar technische zaken als geluid en slagschaduw. Maar ook naar sociale factoren zoals gezondheidsbeleving of de waardedaling van woningen.
  • We hebben gezondheidsonderzoek in de Schipholtunnel gedaan. Hierbij onderzochten we niet alleen naar factoren als stof en stank. We koppelen deze ook aan de brede gezondheidsbeleving van reizigers.
  • We beschikken over kennis en ervaring om gezondheidsrisico’s in het verleden te beoordelen. En zo te bepalen of individuele medisch-milieukundige maatregelen in het heden noodzakelijk zijn.
  • Met de Urban Health Benchmark leggen we een fundament voor de gezonde stad. Onze Urban Health Benchmark houdt rekening met de interactie tussen mens en z’n fysieke omgeving, wat de uiteindelijke kwaliteit en gezondheid van steden bepaalt.
  • Met HabiSense zetten we sensortechnologie om objectieve omgevingswaarden te koppelen aan de subjectieve beleving van mensen

Blue Zones: bron van kennis over gezondheid

Blue Zones zijn gebieden op aarde waar mensen op een gezonde manier oud worden, vaak zonder chronische ziekten en mentale aftakeling. De term Blue Zones komt van Dan Buettner (2012), een journalist van National Geographic. Samen met een team van experts constateerde Buettner dat mensen in Blue Zones veel gemeenschappelijk hebben in hun levenswijze: denk aan plantaardige voeding, regelmatig bewegen, zingeving en sociale inbedding. De Blue Zones bevestigen hiermee ook de noodzaak om breed te kijken naar gezondheid. Buettner kwam Blue Zones tegen in Okinawa (Japan), Loma Linda (Californië), Nicoya (Costa Rica), Ikiria (Griekenland) en Sardinië (Italië).

Wil jij aan de slag met het gezonder inrichten van de leefomgeving?