Samen met gemeente Leiden, BPD en bewoners werken wij aan het bestemmingsplan verbrede reikwijdte voor het Energiepark in Leiden. We stellen dit plan op volgens de gedachten van de Omgevingswet. Het Energiepark wordt een duurzame, gezonde wijk aan de rand van de binnenstad in Leiden. 

Organisch ontwikkelen

Bij het opstellen van de planregels is het doel een organische ontwikkeling mogelijk te maken. Dit betekent dat er een beeld van de toekomstige wijk is, maar nog niet geheel duidelijk is in welke volgorde het plan gebouwd gaat worden. Dit maakt dat de planregels slim in elkaar moeten zitten. Wonen naast een energiecentrale is anders dan naast andere woningen. In alle gevallen willen de partijen regelen dat het er straks goed wonen, leven én werken is.

Samenwerking en participatie

Het idee voor deze ontwikkeling komt van bewoners. In eerste instantie had de gemeente andere plannen voor het gebied, maar na een uitgebreid participatietraject gaan gemeente en bewoners samenwerken. Bewoners hebben zelfs zelf de gebiedsontwikkelaar geselecteerd. Lees hier meer over in dit interview met de initiatiefnemers.

Mogelijkheden nieuwe Omgevingswet

De planologische benadering die past bij de gefaseerde ontwikkeling van dit gebied valt onder de noemer 'uitnodigingsplanologie' van de nog in ontwikkeling zijnde Omgevingswet. Vooruitlopend op de nieuwe wet is het in het kader van de Crisis- en herstelwet al wel mogelijk te experimenteren met een aantal nieuwe mogelijkheden die de Omgevingswet zal bieden. De verschillende mogelijkheden, zoals het stellen van open normen, het faseren van onderzoeken en het koppelen van bestemmingsplanactiviteiten en vergunningsplichten worden in dit plan overwogen.

Ervaring Omgevingswet

Antea Group is al sinds 2011 betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingswet. Het opstellen van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte is onderdeel van de integrale dienstverlening die we als organisatie in aanloop naar de Omgevingswet uitvoeren. Op onze themapagina Omgevingswet informeren we je graag verder over de Omgevingswet in relatie tot ons advieswerk en de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt om ook jouw plan verder te brengen. Ook kun je lezen over verschillende projecten, zoals Hembrugterrein Zaanstad of gebiedsontwikkeling Galgeriet in gemeente Waterland.