Vanaf najaar 2019 kunnen drieënhalf duizend huishoudens in de gemeente Coevorden genieten van groene energie. Samen met het Spaanse Grupotec bouwt Antea Group een zonnepark met 18 duizend zonnepanelen, die jaarlijks ongeveer 7 megawatt aan vermogen gaan opwekken.

Bouwvoorbereiding

In het bouwteam heeft Antea Group een deel van het voortraject verzorgd: van overleg met bevoegd gezag en het uitvoeren van aanvullend bodemonderzoek tot het verrichten van sonderingen en het opstellen van een BUS-melding (Besluit Uniforme Saneringen). Voorts hebben we een aantal deellocaties gesaneerd en het terrein bouwrijp gemaakt.

Ondersteuning in bouwfase

Ook in de bouwfase ondersteunen we de Spaanse aannemer bij de totstandkoming van het 7 hectare grote zonnepark. Dit doen we onder meer door het realiseren van de bouwwegen en het aanbrengen van de funderingen voor de installaties. Tevens draagt Antea Group zorg voor het opstellen van een onderhoudsplan voor wanneer het zonnepark in gebruik is genomen.

Opdrachtgevers voor het zonnepark ten oosten van Coevorden zijn terreineigenaar PowerField en energiemaatschappij Vattenfall (voorheen Nuon). Antea Group is voor verschillende opdrachtgevers en met bouwers uit binnen- en buitenland betrokken bij de ontwikkeling van zonneparken door heel Nederland.