Ga naar hoofdinhoud
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Energietransitie

De energietransitie: we moéten er iets mee, we willen er iets mee. En of je beleidsmaker, bestuurder of ontwikkelaar bent: je wilt meters maken. Immers, de tijd is rijp. Ambities zijn dan snel geformuleerd, maar hoe maak je ze tastbaar in plannen en programma’s en hoe zet je nu slimme stappen voor later?

Heb je vragen?

Energietransitie: dé oplossing is er niet

Als het gaat om de energietransitie leiden er talloze wegen naar Rome: biogas, geothermie, windenergie, zonne-energie. Maar elke weg kent z’n kansen, beperkingen en obstakels. Denk aan ruimtelijke inpassing, infrastructuur, maatschappelijke impact, techniek én kosten. Dé oplossing is er niet en is vaak heel lokaal bepaald.  

Energietransitie: zet de volgende stap

Zie hier de opgave die de energietransitie met zich meebrengt. Want hoe ziet de energietransitie er voor jouw organisatie uit? Waar liggen de kansen en hoe ga je die benutten? Samen met onze deskundigen vind je het antwoord. We geven vorm aan de energietransitie. Van abstract naar steeds concreter:

  • Verkennen van mogelijkheden en discussie op gang brengen
  • Inzicht geven in kansen én beperkingen
  • Visies, plannen en programma’s concreet en haalbaar maken
  • Advies over slim investeren en slim faseren
  • Verbinden van overheden, netbeheerders, energieleveranciers en burgerinitiatieven

Hoe krijgen we nul op de meter in onze nieuwbouwwijken? Moeten we inzetten op zonneakkers of windenergie? Of is biogas niet iets voor ons?


Johan Fuite
Projectmanager Planvorming & Mobiliteit

Hulp bij de energietransitie

Opdrachtgevers maken op allerlei manieren gebruik van onze kennis. Bijvoorbeeld door ons op visieniveau mee te laten denken over de energietransitie in het nieuwe stadsdeel Haven-Stad Amsterdam. Maar je vindt onze mensen ook bij het vormgeven van energielandschappen, energie-neutrale woonwijken of bij sessies waarin bestuurders, burgers en politiek zich oriënteren op de energietransitie op lokaal niveau.  

De energietransitie concreet maken?

Verken mogelijkheden, scheid kaf van koren en zet slimme stappen naar plannen waarmee je meters maakt.  

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie