Ga naar hoofdinhoud
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Energietransitie

De energietransitie: voor veel organisaties een expeditie op onbekend terrein. Energieneutraal, klimaatneutraal…; de impact die je wilt maken is wel bekend. Maar welke route past daarbij? Waar liggen kansen, hoe benut je ze en met welke obstakels moet je rekening houden? Vanuit een brede systeembenadering, gidsen we jou naar het antwoord op deze én andere vragen.

Heb je vragen?

Dieuwke Martens-Bakker
E-mail

Energietransitie

Het Europese klimaatakkoord leidt de komend jaren tot serieuze veranderingen in de industrie, de energievoorziening en het verkeer. Met een beoogde C02-reductie van 55% voor 2030 en forse investeringen in groene energie is er volop werk aan de winkel. Dit betekent dat iedereen aan de bak moet: overheden, bedrijven, corporaties, burgers. Dit vraagt op korte termijn om serieuze keuzes. Maar welke strategie past bij jouw situatie, ambities en budget…?

Van regionale energiestrategie tot aardgasvrije wijk

Sta jij voor de uitdaging om jouw bedrijf energie- of emissieneutraal te maken? Denk je na over de aanleg van een zonnepark, aardgasvrije woonwijk of het benutten van restwarmte? Of zet je de eerste stappen om tot een lokale transitievisie te komen? De energietransitie kent vele perspectieven. En of je nu als overheid, bedrijf, netbeheerder of corporatie bij ons komt: vanuit elk vertrekpunt helpen wij je op weg.

De gids die verkent en je slim op bestemming brengt

Hoe krijgen we nul op de meter in onze nieuwbouwwijken? Moeten we inzetten op zonneakkers of windenergie? Of is biogas niet iets voor ons?


Johan Fuite
Projectmanager Planvorming & Mobiliteit

De energiegids die breder kijkt

Zoals het een goede gids betaamt, doen wij dit vanuit verschillende invalshoeken. Want, de energietransitie gaat niet alleen over energiebesparing of de inzet van zon, wind en warmte. Het gaat net zo goed over wetten en regels, sterke businesscases, netcapaciteit, de inpassing van lokale initiatieven. Het is de kunst om al die aspecten logisch samen te laten vallen. Door vanuit het hele systeem te kijken, geven we invulling aan de volgende transitievraagstukken:

  1. Regionale energiestrategie
  2. Energiebesparing
  3. Aardgasvrije wijken
  4. Waterstof
  5. Co2-reductie
  6. Wind- en zonne-energie
  7. Energy Hubs: de oplossing voor netcongestie
  8. Energieplanologie

Een realistische energiestrategie

Met Antea Group kies je een partner die alle knowhow in huis heeft om jouw vraagstuk vanuit een brede blik te onderzoeken. Van energie expert en procestechnoloog tot jurist, financieel en communicatie/participatie expert: wij brengen alle relevante kennis aan tafel. Dit merk je meteen. Wij stellen de juiste vragen, denken kritisch met je mee. En wij beschikken over de instrumenten (quick-scans, tools, werksessies en analyses) om oplossingsrichtingen in kaart te brengen en de haalbaarheid ervan te kwantificeren. Resultaat: realistische en goed onderbouwde strategieën.

Nationaal Programma Regionale Energie Strategie

Een goede en geaccepteerde strategie is stap één. Maar, wij zijn ook de partner die concepten naar concrete projecten vertaalt. De meerwaarde van onze aanpak hebben wij laten zien bij het energieneutraal maken van Wetterskip Fryslân. Ook zijn we gevraagd door het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP RES) om een aanpak te ontwikkelen om energievraag- en aanbod voor de RES bijeen te brengen. In vier proeftuinen brengen we met RES-regio’s in kaart hoe ze energievraag, energie-infrastructuur en decentrale initiatieven bijeen kunnen brengen. Ook adviseren we Forteiland Pampus om volledig zelfvoorzienend te worden met een duurzaam energiesysteem.

Zoek jij een gids die jou in de juiste richting brengt naar een succesvolle energietransitie?