Het beste schaatsijs ter wereld? Dat vind je in Thialf. Door de stijgende energieprijzen wordt het wel steeds kostbaarder om dit ijs te realiseren. De komst van een innovatieve energiehub moet hierin een oplossing bieden. Alle seinen voor dit plan staan inmiddels op groen. En dat is mede te danken aan het voorwerk van de energieadviseurs van Antea Group.  

In de volksmond wordt ‘ie al ‘de superbatterij’ genoemd. Maar, in werkelijkheid is de energiehub veel meer dan een batterij, legt energieadviseur Søren Winkel uit. ‘Het is een energiemanagementsysteem mét batterijfunctie. Een systeem dat helpt om energiestromen zo slim mogelijk in te zetten. Zo is Thialf straks in staat om elektriciteit in te kopen wanneer de prijzen gunstig zijn en dit op te slaan is voor de periodes wanneer de energievraag én de energieprijs hoog is.’

Thialf als energieproducent

Thialf is niet alleen energieverbruiker, de ijstempel is ook energieproducent. Winkel: ‘Er liggen vijfduizend zonnepanelen op het stadiondak. In de zomer wek je hiermee ontzettend veel stroom op. Maar dit is wel de periode dat je eigen energievraag op z’n laagst is. In de huidige situatie heb je maar één optie: het overschot aan energie terugleveren. Dankzij de hub kun je zonne-energie gaan bufferen. Voor eigen gebruik of - als de prijs gunstig is – voor de verkoop.’

Huisadviseur Thialf

Kortom, een prachtige oplossing om te besparen op de energierekening én zelfs nog wat geld verdienen. Maar Thialf wilde eerst onderzoeken in hoeverre deze oplossing technisch haalbaar en inpasbaar was. Als huisadviseur van Thialf was deze vraag geknipt voor Antea Group. ‘De directie vroeg ons om in kaart te brengen of deze oplossing van meerwaarde was. En dat had uiteraard enige haast’, glimlacht Keje Spijkerman.

Analyses

Aan Spijkerman en Winkel om zich te verdiepen in de energiehub. Spijkerman: ‘Wij zijn hiervoor onder meer naar Noord-Holland gegaan: een locatie waar de leverancier al een werkend systeem heeft te staan. Daarnaast hebben we allerlei analyses gemaakt: van de netinpassing tot de mogelijkheden om de hub te integreren in de huidige systemen van het ijsstadion. Verder hebben we onderzocht of de hub in de toekomst voor de rest van de omgeving interessant kan zijn.’

Kansen voor Thialf én omgeving

De onderzoeken leidden tot een adviesrapport met alle mogelijkheden én de onmogelijkheden op een rij. Spijkerman: ‘Het systeem is in alle opzichten interessant voor Thialf. Het helpt om te verduurzamen én geld te besparen.’ Ook voor de omgeving zijn er kansen. Zeker omdat het stroomnet in dit deel van Heerenveen overvol is. ‘Zo liggen er plannen voor de bouw van een topsportcampus nabij het ijsstadion – de hub kan hierin een rol spelen.’

De bevindingen van Antea Group waren voor Thialf reden om vol voor dit systeem te gaan. Eind maart besloot ook het rijk om fors bij te dragen aan dit plan. Een enorme opsteker voor de schaatstempel én schaatsliefhebbers. Te meer omdat het zomerijs hiermee gered lijkt. De energiehub moet in het najaar van 2023 operationeel zijn. Thialf-directeur Minne Dolstra: ‘De expertise en de integrale visie van Antea Group heeft ons zeker geholpen om deze stap te kunnen zetten.’