Ga naar hoofdinhoud
Energy hubs: dé oplossing voor netcongestie
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Energy hubs: dé oplossing voor netcongestie

Heb je vragen?

Keje Spijkerman
Stel een vraag
Dieuwke Martens-Bakker
E-mail

Het bedrijventerrein als (Smart) Energy Hub

Een bedrijventerrein verduurzamen en economische activiteit uitbreiden bij capaciteitstekort in het elektriciteitsnet?

Op diverse locaties kampt het stroomnet met overbelasting, wat ook wel bekend staat als "netcongestie". De termen netcapaciteit of transportcapaciteit verwijzen naar de hoeveelheid elektriciteit die door het net kan worden vervoerd. Op verschillende plekken in Nederland is er echter niet genoeg netcapaciteit beschikbaar. Vroeg of laat krijgen gemeenten en bedrijven hiermee te maken. Een Energy Hub biedt uitkomst.

Stel je eens voor?

 • Duurzame opwek is een uitdaging in de gemeente door netcongestie, maar wij laten ons niet ontmoedigen. Wij willen ons aandeel in het RES1.0-bod gestand doen – zon, wind en zon op dak moet ook in onze gemeente gerealiseerd worden.
 • Toekomstig bedrijventerrein wordt duurzaam en innovatief. De gemeente stimuleert zon op dak en meer gebruik van elektrisch vervoer als aantrekkelijke opties voor vestiging.
 • Als bedrijf kun je profiteren van elektrificatie en verdere uitbreiding, ondanks de netcongestie. Er zijn slimme oplossingen en alternatieven beschikbaar om je energiebehoefte te dekken.
 • Nieuwe aansluitingen zijn schaars, maar dat betekent niet dat nieuwe bedrijven(terreinen) niet mogelijk zijn. Er zijn creatieve manieren om de netcapaciteit te benutten en te vergroten.

Netcongestie

Bezorgt netcongestie jou en jouw gemeente hoofdbrekens...? Bedrijvigheid en energietransitie moeten doorgaan maar de beschikbare netcapaciteit lijkt een rem te zetten op zowel de economische groeimogelijkheden in de gemeente als op de energietransitie zelf. Toch zijn slimme en duurzame oplossingen mogelijk om de netcongestie aan te pakken en de bedrijvigheid en energietransitie te stimuleren.

Toekomstbestendig bedrijventerrein

Het ontwikkelen van een toekomstbestendig bedrijventerrein dat als energiehub voor haar omgeving fungeert, biedt interessante kansen. Een sterke energievraag en vaak ook -aanbod vanuit verschillende partijen komen in een klein gebied samen. De vraag naar energie is er in alle modaliteiten; in de vorm van elektriciteit, warmte en (duurzaam) gas. Vaak zijn er bij de partijen al concrete wensen en eisen ten aanzien van de verdere ontwikkelingen. Het geografisch gebied kan uiteraard worden opgeschaald maar een bedrijventerrein is als een afgebakend knooppunt in het energiesysteem. En een knooppunt biedt kansen voor combinaties…

Energy hubs

In de praktijk

alt-text

Verkenning naar het potentieel van buurtbatterij in Ooststellingwerf

alt-text

Zelfvoorzienend energysysteem voor Forteiland Pampus

alt-text

Een lagere energienota voor Thialf dankzij superbatterij

Consortium-project organiseren

Wij geloven dat een aanpak waarbij samenwerking met de betrokken stakeholders centraal staat het meest effectief zal zijn. Door alle ontwikkelingen op een bedrijventerrein integraal te benaderen en vraag en aanbod goed te organiseren kan er vaak nog heel veel wél. Ook met beperkte netcapaciteit. Soms vraagt een oplossing voor een korte termijn probleem om een oplossing die bijdraagt aan een ontwikkeling die verder in de toekomst ligt. Denk aan verduurzaming, energieleveringszekerheid en economische draagkracht.

Daarom ontwikkelen we vaak samen met de opdrachtgever een programma voor een aantal bijeenkomsten. Het doel van de bijeenkomsten is om:

 • Gezamenlijk met de betrokken stakeholders de verwachtingen scherp te stellen;
 • De toekomstplannen van alle betrokken bedrijven in kaart brengen (op het gebied van vervoer, uitbreiding, duurzame opwek en elektrificatie); 
 • Het gezamenlijk werken aan draagvlak met en voor de omgeving;
 • Gezamenlijk een zaadje te planten voor een eerste stap richting de best mogelijke oplossingsrichtingen.

Op deze manier ontdekken we of de transformatie van bedrijventerrein tot Energy Hub mogelijk is en of het bedrijventerrein kan dienen als een plek van energie-uitwisseling, energieconversie en -opslag. Plus slimme netoplossingen van de netbeheerder om het elektriciteitssysteem zoveel mogelijk te ontzien én er het maximale uit te halen. Zodat de energietransitie door kan en bedrijven kunnen blijven groeien en verduurzamen (elektrificeren).

Wat kan Antea Group voor jou betekenen?

Om stappen te zetten in het onderzoeken van de mogelijkheden voor een bedrijventerrein als Energy Hub, het komen tot een aanpak, het ontwikkelen van het benodigde systeem en het vastleggen van de bijbehorende afspraken, zijn een aantal aspecten essentieel:

 • Het activeren en betrekken van alle stakeholders;
 • Het begeleiden van de samenwerking tussen alle partijen;
 • Organiseren van de governance;
 • Het komen tot een gedeelde kennisbasis; bijvoorbeeld door (GIS-)analyse van de ontwikkeling van de energievraag en het -aanbod (inclusief vraagontwikkeling, verduurzamingsplannen en energie-opwek, mogelijkheden batterij-opslag, conversie, etc);
 • Uitstippelen van het ontwikkelpad ‘van bedrijventerrein naar Energy Hub’;
 • Business cases bepalen en doorrekenen;
 • Juridische consequenties in kaart brengen én regelen.

Kennis over energy hubs

Een complex en taai vraagstuk. Antea Group heeft alles in huis om bovenstaande stappen samen met de opdrachtgever te zetten en uit te voeren. Dat doen we doordat we het totale proces goed kunnen begeleiden en de opdrachtgever (gemeente) daarbij kunnen ontzorgen. Daarnaast kunnen we alle inhoudelijke werkzaamheden uitvoeren – van procesvaardigheden tot kennis van het elektriciteitsnet tot energieberekeningen. Voor specifieke expertise – juridische kennis, die van ruimtelijke visies en ontwerp en de borging daarvan in bestemmingsplan of omgevingsplan – kunnen wij collega’s uit de bredere Antea Group betrekken. En waar nodig andere partijen in de markt.

Meer informatie? Neem contact op

Velden met een * zijn verplicht.

Benieuwd hoe wij met jouw gegevens omgaan? Dit lees je in onze privacyverklaring

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact met ons op.

Keje Spijkerman
Stel een vraag
Dieuwke Martens-Bakker
E-mail

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie