Ga naar hoofdinhoud
Energietransitie
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

De Energietransitie: een klimaatneutraal Europa in 2050

De Europese Green deal is een feit! De belangrijkste doelstelling van de Green Deal is dat heel Europa in 2050 klimaatneutraal zal zijn. Hiervoor is een routekaart met een tal van maatregelen opgesteld. Naar aanleiding van het Klimaatakkoord krijgt de Regionale Energiestrategie in Nederland steeds meer vorm. Ook zijn gemeenten verplicht om in 2021 de transitievisies warmte op te leveren. Tot slot zal in 2023 ook de Omgevingswet van start gaan. Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor jouw organisatie?

Integrale visie

De adviseurs van Antea Group begrijpen dat de maatschappelijke opgave die er ligt alleen kan worden aangepakt vanuit een integrale visie. Een visie op samenwerking met stakeholders, burgers en bestuurders. Een visie op integrale inbedding in het ruimtelijk domein. En een visie op het doorvertalen van ambities in omgevingsplannen.

Met de Antea Group Energietool ondersteunen we gemeenten bij de besluitvorming tot een gezamenlijke oplossingsrichting. Wat is het effect van een windmolen of een zonnepark? Zijn er andere oplossingen of alternatieven mogelijk? Is er voldoende netcapaciteit aanwezig? Of zijn er andere mogelijkheden om de infrastructuur aan te passen?

De Energietransitie: een klimaatneutraal Europa in 2050
De Energietransitie: een klimaatneutraal Europa in 2050

Van ambitie naar resultaat

Vanuit onze integrale benadering bepalen we de ruimtelijke ambities. Dat doen we onder andere door het opstellen van een technisch-economische verkenning naar PlanMer, een structuurvisie en een omgevingsplan. We bekijken gezamenlijk de kansen en mogelijkheden voor het verduurzamen van eigen assets en bedrijventerreinen. Daarnaast beschikken we over de juiste expertise voor het maken van CO2 en MKI berekeningen.

Kunnen we jouw organisatie helpen?

Neem contact met ons op.

Dieuwke Martens-Bakker
Stel een vraag