Ga naar hoofdinhoud
CO2-reductie
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Heb je vragen?

Jeroen Mijs
Stel een vraag
Dieuwke Martens-Bakker
Stel een vraag

Complete dienstverlening rondom CO2-footprint, wet- en regelgeving en methodieken

Stappen zetten op het gebied van CO2-reductie en de verduurzaming van productieprocessen en supply chains? Dan kom je voor de nodige vraagstukken te staan. Want, wat is de CO2-footprint van jouw activiteiten? Hoe kun je processen en ketens verduurzamen en wat zijn hierin realistische doelstellingen? Goed om te weten dat je met Antea Group een partner aan boord haalt die je naar de best passende oplossing loodst.

Klimaatimpact

Het in kaart brengen én mitigeren van de klimaatimpact is voor veel organisaties een flinke zoektocht. Zo zijn er wereldwijd diverse protocollen en methodieken beschikbaar. Hoe zet je deze in en hoe vertaal je ze vervolgens naar maatregelen die bij jouw activiteiten passen? Onze adviseurs maken je wegwijs. Hiervoor hebben we een dienstenpakket ontwikkeld rondom CO2-footprinting, wet-en regelgeving en methodieken.  

CO2 footprint en CO2 reductie

De CO2-footprint van jouw activiteiten bepalen? Wij brengen de hele footprint in kaart. Voor jouw eigen activiteiten (Scope 1 en 2) en voor de activiteiten in de keten (Scope 3). Dit doen we onder meer door materiality assesments uit te voeren. Daarnaast kwantificeren we emissies op basis emmissiefactoren en de meest actuele protocollen. Uiteraard maken wij vervolgens de vertaling naar de volgende stap: reductie van de footprint en maatregelen die in jouw situatie het meeste effect sorteren.

Science Based Targets (SBT)

Als organisatie kun je je committeren aan een Science Based Target: een reductiedoelstelling die is onderbouwd door de meest actuele klimaatwetenschap. Heeft jouw organisatie zich al gecommitteerd om doelstellingen vast te leggen, of ben je benieuwd wat daarvoor nodig is? Van haalbaarheid tot de validatie: onze adviseur helpen je verder. We loodsen je door de methodieken, helpen bij het vaststellen van doelstellingen en het ontwikkelen van actieplannen. Wij bieden je de volgende SBT-diensten:

  • SBT Haalbaarheidsanalyse: haalbaarheidsevaluatie, educatie, mini-benchmarking, doelen stellen, investeringsanalyse;
  • SBT scenario-planning: Emissie Actieplan, uitgavenplan, klantspecifieke maatregelen;
  • SBT validatie: Ondersteuning aanvraagprocedure, aanmelding van doel(en) voor certificering, evalueren van opmerkingen en assistentie bij het verdedigen van de aangemelde doelen.
Complete dienstverlening rondom CO2-footprint, wet- en regelgeving en methodieken
Complete dienstverlening rondom CO2-footprint, wet- en regelgeving en methodieken

CO2-reductie

Wanneer de footprint is bepaald en de reductiedoelstelling geformuleerd, is het tijd voor actie. Dit betekent dat je reductiemaatregelen inventariseert, kwantificeert en afweegt. Zo voeren wij voor Scope 1 en 2 energiebesparingsonderzoeken uit. Voor Scope 3-emissie rekenen wij door wat het optimaliseren van distributie, het verhogen van recyclingpercentages of een aanpassing van grondstoffen voor jou betekent. Daarnaast bieden wij tools waarmee je scenario’s kunt analyseren om tot de meest optimale strategie te komen.

CO2-emissierechten

Met het EU Emission Trading System (ETS) handelen bedrijven met CO2-emissierechten. Voor bedrijven die wettelijk verplicht zijn hieraan deel te nemen, kunnen wij de aanvraag voor een emissievergunning verzorgen. Je kunt ons eveneens inschakelen voor het opstellen van het jaarlijkse emissieverslag inclusief verificatie of de aanvraag van emissierechten. Heb je vragen rondom aanvullende verplichtingen vanuit de Wet CO2-heffing industrie? Ook dan helpen wij verder.

Ons trackrecord

Je treft in Antea Group een ervaren partner op het gebied van CO2-footprinting en CO2-reductie. Zo hielpen wij tientallen bedrijven en multinationals op weg bij het verduurzamen van hun processen en supply chain. Goed om te weten dat Antea Group het eerste advies- en ingenieursbureau van Nederland is dat zichzelf heeft gecommitteerd aan het hoogste ambitieniveau van de Science Based Targets.

Meer informatie over CO2 besparing?

Neem contact met ons op.

Jeroen Mijs
Stel een vraag
Dieuwke Martens-Bakker
Stel een vraag

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie