Ga naar hoofdinhoud
Ruimte en energietransitie
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Ruimte en energietransitie

Heb je vragen?

Johan Fuite
Stel een vraag

Ruimte en energietransitie

De ontwikkeling van een energielandschap, de aanleg van het energienetwerk of de realisatie van zonne- en windparken. De energietransitie brengt op lokaal niveau grote ruimtelijke opgaven met zich mee. Opgaven die gaan over omgevingskwaliteit en inpasbaarheid. Maar net zo goed over wet- en regelgeving, business cases en samenwerking. In Antea Group vindt je een partner die je in deze trajecten van start tot finish begeleidt.

Regionale Energie Strategie concreet maken

Op steeds meer locaties wordt duurzame energie opgewekt en dit is steeds zichtbaarder in ons landschap. En hiermee zijn we er nog lang niet. Om de nationale en regionale ambities waar te maken zijn meer energieprojecten nodig. Dit gebeurt steeds vaker op lokaal niveau. Nationale doelen (Klimaatakkoord) en regionale afspraken (Regionale Energie Strategie) vragen daarom om een gemeentelijk antwoord.

Energietransitie en ruimte

Deze uitdaging is complex: voor gemeenten én initiatiefnemers. Ruimte is schaars, techniek en businesscases wijzigen voortdurend. Hoe geef je dan toch succesvol invulling aan de energietransitie? Waar liggen in jouw gemeente de ruimtelijke kansen? Hoe zet je Omgevingswet als aanjager in; hoe betrek je politiek en samenleving hierbij? Of je nu als gemeente of als initiatiefnemer bij ons komt: vanuit elk perspectief brengen wij plannen verder.

Een ijzersterk team naast je

Onze kracht schuilt in de veelzijdigheid aan disciplines die we in huis hebben. Je vindt bij ons beste experts van Nederland op het gebied van ruimte, energie, landschap, milieu en bodem. Maar ook mensen die plannen verder brengen: specialisten op het gebied van Omgevingswet en opgavegericht samenwerken. Dit stelt ons in staat om vanuit elke invalshoek een ijzersterk team te formeren. Hiermee bieden we je: 

  • Inzicht in de ruimtelijke, technische, juridische en financiële haalbaarheid van energieprojecten;
  • Inzicht in de belangrijkste risico’s en gevolgen voor een ontwikkeling;
  • Een duidelijk beeld van stakeholders: investeerders, baathebbers en risicodragers;
  • Alle know how van procedures en vergunningen om een initiatief uit te werken tot een concreet project;
  • Alle ruimtelijke kennis en insights rondom windenergie, zonne-energie, waterstof en gasloze woonwijken;
  • Alle kennis van hoe je de energietransitie vertaalt naar omgevingsvisie, omgevingsplannen en programma’s.
Ruimte en energietransitie
Ruimte en energietransitie

Van strategie naar concreet plan

Je treft in Antea Group vooral een partner die in staat is om strategische inzichten naar concrete uitvoeringsprogramma’s te vertalen. Juist dankzij onze kennis van techniek én proces zijn we in staat om waardevolle en geaccepteerde plannen te ontwikkelen. Met aandacht voor vraagstukken zoals lokaal eigenaarschap, zorgvuldig ruimtegebruik, landschappelijke inpassing en de verbinding met andere functies zoals landbouw, natuur en recreatie. 

Ons trackrecord

In de afgelopen jaren hebben wij op tientallen locaties in Nederland de energietransitie concreet gemaakt. Zo helpen we ontwikkelende partijen bij het uitwerken voor nieuwe energieparken. Denk aan de ontwikkeling van Energielandschap Wells Meer, het projectbureau Wind dat Flevolandse gemeenten helpt bij de ontwikkeling van de grote nieuwe windparken, of het Energielandschap Rilland-Oost. Maar we zijn ook de partij die het Nationaal Programma RES bijstaat bij strategische vraagstukken, zoals de verankering in de Omgevingswet.

Meer weten over ruimte en de energietransitie?

Neem contact met ons op.

Johan Fuite
Stel een vraag

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie