Op donderdag 3 oktober is zonnepark Zuyderzon in Almere officieel geopend. Een kleine 100.000 zonnepanelen vangen sinds begin juli de zon op. Inmiddels heeft het park al groene stroom opgewekt voor het jaarverbruik van zo’n 3.000 huishoudens (ruim 9 miljoen kWh). 

Bijna 100.000 zonnepanelen op zonnepark Zuyderzon

De aanleg van zonnepark Zuyderzon verliep vlot. Half maart 2019 werd de eerste paal geslagen en vier maanden later werd de eerste groene stroom geleverd. Het zonnepark, gelegen aan Caissonweg 2 in Almere, is 25 hectare groot. Dat is vergelijkbaar met 35 voetbalvelden. De 98.560 zonnepanelen die er liggen, produceren per jaar zo’n 30,5 miljoen kWh elektriciteit. Dit is goed voor het jaarlijkse stroomverbruik van 10.000 huishoudens.

Naast het opwekken van duurzame energie zorgt zonnepark Zuyderzon ook voor een vermindering van CO2-uitstoot met circa 19.000 ton per jaar. Deze reductie is gelijk aan de CO2-uitstoot van 5.100 personenauto’s die elk 25.000 kilometer per jaar rijden.

Van ambitie naar concrete zonne-energie projecten

De gemeente Almere brengt haar energiedoelstellingen dichterbij door in te zetten op grootschalige zonne-energie projecten. Met het grootste zonnepark van Flevoland komt gemeente Almere weer een stap dichter bij het doel om energieneutraal te worden. Antea Group ondersteunt de gemeente in het vertalen van deze ambitie in concrete grootschalige zonne-energie projecten.

We dragen zorg voor een integrale aanpak van de gebiedsontwikkeling en begeleiden het proces van initiatief tot realisatie. Daaronder vallen het strategisch omgevingsmanagement, advies aan en besluitvorming door college en gemeenteraad, procesbegeleiding van de aanbesteding, coördinatie vergunningen, communicatie en conditionering.

Zonnepark: van ontwikkeling tot exploitatie

Gemeente Almere schakelde Julius van Manen in om handen en voeten te geven aan de ontwikkeling van zonnevelden. ‘Ons team onderzoekt bijvoorbeeld welke gronden hiervoor in aanmerking komen. Maar ook hoe je ontwikkelingen van de grond krijgt en hoe je zonneparken exploiteert. Ruimte is schaars en een zonnepark bouw je wel voor minimaal twintig jaar. We kijken daarom vaak naar plekken die naar verwachting tijdelijk geen andere functie krijgen. Het mooist zijn natuurlijk oplossingen die het landschap versterken.’