De industrie speelt een sleutelrol bij het behalen van de ambities uit het Klimaatakkoord: een CO2-arme samenleving. Als individueel bedrijf is het echter de vraag hoe je die transitie maakt. Zo wordt waterstof steeds meer genoemd als een onmisbaar stukje in de verduurzamingspuzzel. Maar geldt dit ook voor jouw situatie? Met Antea Group verken je de kansen die waterstof (én andere duurzame energievormen) jouw bedrijf te bieden hebben.

Een toekomstplan voor de energietransitie

Dé uitdaging van de energietransitie is dat je er nu iets mee moet, maar dat de oplossing niet eenduidig is. Kies je voor waterstof, windenergie of het afvangen van CO2? En wat betekent dit voor je energiecontracten en bedrijfsvoering? Het zijn deze (en vele andere) vragen die het lastig maken om nu al een verantwoorde afweging te maken. Dit is waar onze adviseurs je bij kunnen helpen: een duidelijke energievisie en een bijpassend stappenplan.

De kracht van waterstof

Bij Antea Group zijn we ervan overtuigd dat waterstof (mits groen opgewekt) een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de energietransitie. Zeker voor de industrie. Het voordeel van waterstof is dat het, anders dan wind- en zonne-energie, constante beschikbaarheid biedt. Een voorwaarde voor bedrijfsprocessen die niet gebaat zijn bij pieken en dalen in het energie-aanbod. Ook kan waterstof eenvoudig worden bijgemengd, zelfs de meest conventionele processen kun je verduurzamen.

Infrastructuur waterstof in opbouw

Daarnaast zien we allerlei initiatieven ontstaan om tot een waterstofinfrastructuur voor de industrie te komen. De GasUnie zet in op de waterstof ‘backbone’. Er wordt gewerkt aan een nieuwe generatie elektrolysers die de productie van waterstof efficiënter maken. Ook in chemie-hotspots zien we lokale initiatieven rondom waterstof. In de Eemshaven, de Rotterdamse haven (H-vision) en North Sea Port Zeeland. Maar ook de grote industrie in Zeeland richt zich op groene waterstof.

Wij maken jouw ideale transitiepad concreet

Al deze ontwikkelingen maken het interessant om te onderzoeken welke duurzame energievorm voor jouw bedrijfssituatie interessant is. En hoe jouw ideale ‘transitiepad’ er überhaupt uit ziet: er zijn immers meerdere wegen om te verduurzamen! Goed om te weten dat Antea Group deze vraag kan beantwoorden. Zo bieden wij je met onze BedrijfsEnergieStrategie (BESt) een instrument dat richting geeft. Op basis van jouw energieambities, omgeving en jouw energievraag.

Resultaat: een duidelijke energiekoers

Op basis van BESt én onze kennis van de industrie en de energiemarkt, geven we je onafhankelijk advies. Welke duurzame energiemix past bij jouw processen, bij welke lokale initiatieven kun je aanhaken en welke stappen moet je hierin zetten? En als je (deels) voor waterstof kiest: wat zijn de gevolgen voor je bedrijfsvoering en de veiligheid? Resultaat: een rapport waarmee je op basis van alle insights een duidelijke koers kunt kiezen.

Ons trackrecord

Je treft met ons een bureau dat tientallen bedrijven in de industrie adviseert over veiligheid, milieu en duurzaamheid. Dit maakt dat we de processen, risico’s en de wet- en regelgeving door en door kennen. Ook op het gebied van energie zijn we huisadviseur van bedrijven. Zo houden we ons bezig met vraagstukken rondom het energiebesparing, duurzame energie opwekken, de distributie en toepassing van bijvoorbeeld waterstof voor de industriële markt.

Lees hier ons artikel over waterstof in ons online magazine