Groningen. Ooit het land van turf en aardgas. Tegenwoordig steeds meer van wind en zon. Al die MegaWatts worden opgewekt of komen binnen in de Eemshaven en Delfzijl. In 2040 moet deze energiepoort miljoenen Nederlandse huishoudens van duurzame energie voorzien. Om ervoor te zorgen dat die energie z’n weg vindt, wordt hard gewerkt aan de komst van de 380-kV stroomverbinding door het Groninger land. TAGM nam een kijkje achter de schermen.

De energiepoort van Nederland

Windmolens langs de dijk, een enorm web van hoogspanningskabels, silhouetten van energiecentrales. Wanneer je de Eemshaven binnenrijdt, zie je in één oogopslag waarom deze plek zich dé energiepoort van Nederland mag noemen. Het is de plek waar 8000 Megawatt vermogen wordt opgewekt en binnenkomt. In de centrales en wind- en zonneparken in en rond het havengebied. Via windparken van zee en elektriciteitsverbindingen met Scandinavië. "Zo’n dertig procent van de energie die jij en ik verbruiken, komt uit de Eemshaven", vertelt Cas König, CEO van Groningen Seaports.

Onderhand ligt het percentage duurzaam opgewekte energie rond de 40%. In 2035 zitten we al op 60%.


Cas König (foto Menno de Boer/Groningen Seaports)
CEO Groningen Seaports NV

Achtbaans-snelweg

De komst van een 380 kV-verbinding tussen Eemshaven en verdeelstation Vierverlaten bij de stad Groningen is hierin een mooie en nodige stap. "Zie dit maar als een achtbaans-snelweg voor elektriciteitstransport", schetst Projectdirecteur Klaas Bakker van Large Projects Nederland Noord-West380kV bij TenneT. De 380 kV biedt vier keer meer capaciteit dan de huidige220 kV-verbinding. Bakker: "Deze uitbreiding is nodig. We willen versneld van het gas af, gaan meer elektriciteit gebruiken. Hierdoor dreigt filevorming op het net. Alleen al de komende jaren investeren we zes miljard euro in het verzwaren van het hele landelijke net."

Hoogwaardige akkerbouw

"Daarom zijn we blij met Antea Group’, vervolgt Bakker: ‘Neem de cultuurtechnische kennis die jullie inbrengen. Dit lijkt een klein onderdeel, maar is ontzettend belangrijk. De 380 kV doorkruist het land van tientallen akkerbouwers. Die krijgen te maken met zwaar transport over hun land. Aan ons om ervoor te zorgen dat dit land in dezelfde staat terug wordt gebracht als daarvoor. Daar wil je geen discussie over. Dit vraagt om grote zorgvuldigheid, goede technische oplossingen en afstemming met grondeigenaren. Dat complete plaatje hebben jullie in huis."
 

De specialist

Om de nieuwe 380 kV-verbinding mogelijk te maken is cultuurtechnische en archeologische expertise nodig. TenneT zet hiervoor Antea Group in. Project-manager Reinier Raap vertelt erover.

Raap: "De plaatsing van de 121 wintrack-masten vraagt veel van de bodem. Dan denk je allereerst aan plekken waar gegraven moet worden. Maar je hebt ook bouwwegen nodig om de masten op locatie te brengen. Deze transporten moeten soms dwars over hoogwaardige bouwgrond. Al die tonnages hebben impact op gronden waar bieten, koolzaad en aardappelen worden verbouwd."

Als de aanleg klaar is en de bouwweg weggehaald, moet een grondeigenaar zijn grond in oude staat terugkrijgen. Raap: ‘Wij adviseren hoe je die grond in cultuur krijgt. Dit luistert nauw. Je hebt te maken met verschillende bodemlagen, met waterdoorlatendheid, de inwerking van voedingsstoffen en zuurstof. Soms moet je een laag afgraven en vervangen door een nieuwe. En wij zien er tijdens de werkzaamheden op toe dat het werk goed gebeurt."

Ga naar 'The Antea Group Magazine Online'