Hoe zorg je ervoor dat Zwolle in 2050 energieneutraal is? Die vraag staat centraal in de casus van de prijsvraag 'Energielandschap van de Toekomst'. Deze prijsvraag is uitgeschreven in opdracht van verschillende provincies en Rijkswaterstaat. Antea Group, KuiperCompagnons en buro MA.AN hebben hun kennis op het gebied van de energietransitie gebundeld en gezamenlijk ingeschreven. Met succes, want de inzending is tot winnaar van de eerste ronde gekozen. De resultaten zijn op 9 juli in Zwolle gepresenteerd.

Integrale aanpak

Het resultaat van de eerste ronde is een integrale aanpak die Zwolle in staat stelt om in 2050 energieneutraal te worden. Bij de constante transitie van de stad en het landschap, zal de energieopwekking meer en meer versleuteld zitten in de ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke opgaven. Een energieneutrale toekomst zal altijd een toegevoegde waarde moeten hebben voor onze leefomgeving en moet kunnen rekenen op steun van de samenleving. Daarom zorgen we nu voor een essentieel vliegwiel dat de transitie kan versnellen en tijd creëert om toekomstige innovaties te integreren.

De energietransitie zal altijd gekoppeld zijn aan andere ruimtelijke ontwikkelingen. Hierdoor ontstaat een toekomstperspectief en een adaptieve aanpak in de context van stad en ommeland die het kader vormen voor een kwalitatieve ruimtelijke energietransitie.

Relatie tussen energietransitie en omgevingswet

In de tweede ronde van de prijsvraag is de visie verder uitgewerkt aan de hand van het unieke DNA van Zwolle, waarbij de realisatie en de ontwikkelingsstructuur centraal staan. De koppeling met de instrumenten van de Omgevingswet en het leggen van verbindingen tussen belanghebbenden speelt hierin een belangrijke rol. Innovatie in institutionele organisaties is namelijk nodig om de juiste tools aan te reiken, te faciliteren en om een inclusieve werkwijze voor te staan. De Eeuwenoude Zwolse cultuur van leven met water in de Delta krijgt zo nieuwe elan met schone energie van eigen bodem.

Een duurzame aanpak is ook een aanpak die opschaalbaar is naar andere gemeenten en regio’s. Onze methodologie legt een relatie tussen de grote energietransitieopgave van de komende decennia, de introductie van de Omgevingswet en tal van andere ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen die gemeenten de komende tijd aan gaan pakken.

Prijsvraag NederlandBovenWater

Vrijwel iedereen is voorstander van duurzame energie. Niet iedereen wil een windmolen of zonnepark in zijn achtertuin. Toch vragen windmolens en zonneparken ruimte. Hoe kunnen we hetzelfde gebied slimmer gebruiken, zodat we niet alleen schone energie opwekken maar ook ons landschap mooier maken?

Om antwoorden op deze vraag te vinden schrijft Coöperatie NederLandBovenWater de openbare prijsvraag Energielandschap van de Toekomst, Energietransitie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied uit in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf. Het doel is om innovatieve ideeën te vergaren voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers.

Downloads