De opgaven waarvoor we staan, vereisen een nieuwe kijk op de inrichting van onze steden, infrastructuur en buitengebied. Balanceren tussen ruimte laten aan ontwikkeling en transformatie en rekening houden met belangen, wetten en regels. Dit vraagt om een partner die met je meebouwt aan toekomstbestendige plannen. Die ruimtelijke vraagstukken ontrafelt en vertaalt naar heldere keuzes. Die plannen ondanks alle complexe afwegingen toch naar besluitvorming weet te loodsen. Bij Antea Group vind je die ruimtelijk strategen. Specialisten die inhoud geven aan m.e.r., gebiedsontwikkeling, energie-transitie of de Omgevingswet. En die met hun proceskennis in staat zijn om plannen daadwerkelijk verder te brengen.