Het beheer en onderhoud van wegen, riolering en bruggen kost veel geld. Om je budget zo slim mogelijk te benutten, moet je als gemeente keuzes maken. Wat moét eerst, wat kan later? We hielpen de gemeente Oss om hierin de juiste afwegingen te maken.

Vervangingsopgave

De gemeente Oss investeert in een veilige, duurzame en leefbare gemeente. Dit betekent iets voor álle assets die de gemeente beheert. Want, wanneer vervang je wegen, fietspaden, bruggen en riolering? En hoe voer je die vervanging uit: houd je alvast rekening met klimaat, veranderende mobiliteit en energietransitie? De beheerafdeling van de gemeente had de vervangingsopgave doorgerekend en een plan opgesteld. Grote uitdaging was om het bestuur achter die plannen te krijgen. Aan ons de vraag om de plannen extra door te lichten.

60 jaar vooruit

We keken naar levensduren en de huidige kwaliteit van assets. Ook brachten we risico’s en kansen in kaart op het gebied van klimaat en energietransitie. We maakten doorrekeningen tot 60 jaar vooruit. Hieruit bleek dat de wegen in Oss er nog vrij goed bijliggen. 

Toekomstscenario's

De vervanging hiervan is minder urgent dan gedacht: een flinke financiële meevaller. Ook onderzochten we verschillende toekomstscenario’s en hun impact op de financiën. Dit resulteerde in een sterk onderbouwd plan. Eentje waarmee het bestuur akkoord ging, maar waarmee ook de beheerders nog jaren vooruit kunnen.