In de periode 2014 t/m 2017 inspecteert Antea Group het gehele areaal van Amsterdam conform de NEN 2767-4 ‘Conditiemeting infrastructuur’ en stelt per kunstwerk een instandhoudingsplan voor de komende 50 jaar op.

De gemeente Amsterdam optimaliseert stadsbreed haar beheerprocessen en past daarbij de principes van Asset Management toe. Hierbij maakt Amsterdam een transitie door in diverse werkprocessen, maar ook van decentraal naar centraal werken: 1 stad, 1 opgave.

Instandhoudingsinspecties

Antea Group voert instandhoudingsinspecties aan het gehele kunstwerkenareaal uit (1.471 vaste bruggen, 97 beweegbare bruggen, 35 sluizen en 710 km kades). Het doel van de instandhoudingsinspecties is enerzijds het vastleggen van de actuele staat van de assets en anderzijds het in beeld brengen van de risico’s ten aanzien van de gemeentelijke doelstellingen.

Risicoanalyse

Om te komen tot een instandhoudingsplan, zijn alle gebreken beoordeeld met behulp van een RAMSHEEP risicoanalyse, die Antea Group samen met de gemeente heeft ontwikkeld. Hiermee is de gemeente in staat om risico-gestuurd haar assets te beheren. De resultaten van de inspecties worden grafisch inzichtelijk gemaakt door toepassing van een GISconnect-applicatie.

Inspectieprocedures en -protocollen

Naast het uitvoeren van inspecties, heeft Antea Group een adviserende rol op het vlak van Asset Management voor het thema ‘1 stad: 1 opgave’. Wij verzorgen het opstellen van inspectieprocedures en -protocollen voor heel Amsterdam en de assetmanagementplannen voor diverse stadsdelen.