Maar liefst 8,4 miljard euro. Dat is de waarde van de assets in de openbare ruimte van Rotterdam: wegen, bruggen en tunnels, lichtmasten, bomen en groen enzovoorts. De gemeente wilde een goed inzicht in de bedragen die de komende tientallen jaren nodig zijn om deze assets te vervangen bij het einde van hun levensduur. Want net als andere gemeenten staat Rotterdam aan de vooravond van een grote vervangingsopgave van de verouderde wijken. Antea Group was voor Rotterdam dé logische partner om dit proces te begeleiden en te adviseren over de aanpak. De adviseurs van Antea Group toetsten ook de uitkomsten van de gemeentelijke berekeningen.