Steeds meer gemeenten in Nederland kiezen voor assetmanagement. Dit helpt overheden bij het professioneel beheren van de openbare ruimte en infrastructuur. Maar de implementatie ervan is geen kwestie van één druk op de knop. De gemeente Helmond heeft daarom voor het driesporentraject van Antea Group gekozen. Deze aanpak legt een stevige basis voor assetmanagement en de toepassing ervan.

Toekomstbestendig

Beheerbudgetten staan onder druk; de samenleving stelt hogere eisen aan gemeentelijke assets en de openbare ruimte. Net als veel andere Nederlandse gemeenten zoekt Helmond naar een optimale balans tussen kosten, risico’s en prestaties. Assetmanagement biedt dan een toekomstbestendig antwoord.

Een nieuwe manier van werken

De implementatie van assetmanagement in een organisatie is geen kwestie van één druk op de knop. Integendeel. Assetmanagement vraagt om een nieuwe manier van werken én denken. Het gaat over vakkennis, over integrale samenwerking en daarbij passende rol en bedrijfsvoering. Maar ook over de kernwaarden en de toekomstvisie die een gemeente heeft.

Strategisch assetmanagement plan

Het driesporentraject brengt deze aspecten samen. In het Strategisch Assetmanagement Plan (SAMP) bouwen we een inhoudelijke basis. Hierin verbinden we strategische thema’s zoals bereikbaarheid, gezondheid, duurzaamheid en sociaal met de assets in de openbare ruimte. Het werkspoor Organisatie & Bedrijfsvoering gaat in op de P&C-cyclus, de beheerbudgetten en de rolverdeling. Het werkspoor Opleiden & Ontwikkelen besteedt aandacht aan de competenties, houding en gedrag van mensen.

Strategisch en praktisch

De werksporen zijn sterk verbonden met elkaar en tijdens het traject wordt al aangesloten op de manier van werken die assetmanagement vraagt. Met de aanpak wordt een stevige basis gelegd voor assetmanagement binnen de gemeente Helmond.