Klimaatverandering, gezondheid, energietransitie: de buitenruimte staat in het middelpunt van al deze opgaven. En in een land dat bijna afgebouwd is, ligt de focus steeds meer op herbestemming en herbouw. Dit brengt beheerorganisaties in een centrale positie: die van regisseur van de leefomgeving. Antea Group biedt de kennis en de tools om die regierol te vervullen.