CROW publiceerde eind september een nieuwe landelijke systematiek waarmee gemeenten hun beheerprestaties kunnen vergelijken. Als specialist in het beheer van de openbare ruimte, waren we nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze standaard.

Nieuwe standaard

De nieuwe standaard is een initiatief van de G4-gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, later aangevuld met Eindhoven en Arnhem (G4ea). De gemeentes willen elkaars beheerprestaties op het gebied van areaal, kosten en (beeld)kwaliteit eenduidiger en beter vergelijken. Kortom: wat kost beheer en onderhoud per vierkante meter in onze gemeente, wat levert dit op en hoe verhoudt zich dit tot de andere gemeenten?

Beheerprestaties verbeteren

Van groenonderhoud, zwerfafval tot wegbeheer: de nieuwe standaard maakt op verschillende beheerthema’s vergelijkingen mogelijk. Niet alleen de kosten per m2 worden berekend, maar ook hoe deze zich verhouden tot de (beeld)kwaliteit. ‘Gemeenten zijn hierdoor beter in staat om beheerprestaties met te vergelijken, van elkaar te leren en zo hun beheerprestaties te verbeteren’, vertelt senior adviseur Marc de Jong van Antea Group.

Benchmark Openbare Ruimte

Antea Group voerde in de afgelopen jaren met de Benchmark Openbare Ruimte meerdere benchmarks uit voor beherend Nederland. De kennis, ervaring en de kengetallen die Antea Group hierbij opdeed, vormden belangrijke input voor de nieuwe systematiek. Ook de NVRD en Wageningen Environmental Research droegen bij aan de nieuwe standaard.

Objectieve vergelijking

De landelijke standaard zal ook de basis vormen voor de benchmarks en analyses die Antea Group uitvoert voor klanten. Eric Moonen (senior adviseur beheer openbare ruimte): ‘De nieuwe systematiek is grotendeels gebaseerd op wat wij al deden. Dankzij intensieve samenwerking met de gemeenten hebben ook wij nieuwe inzichten gekregen waarmee we onze benchmarks kunnen verbeteren.'