CROW en zes grote gemeenten ontwikkelden een benchmarksystematiek voor beheer. Deelnemers geven aan dat benchmarken bijdraagt aan het ‘in control’ zijn. Het geeft inzicht in kwaliteit, kosten en prestaties van de assets, als basis voor vergelijking met de buren. Marc de Jong, expert beheer en benchmarken schreef hierover een artikel in Stadswerk Magazine.

Inzicht, vergelijken en leren

De directeuren van de vier grote gemeenten wilden meer inzicht in hun beheerprestaties en een goede vergelijking: ‘appels met appels’. Nicole Borkens, afdelingsmanager Stadsbeheer in Rotterdam vertelt over haar ervaringen met de benchmark: “We willen een lerende organisatie zijn en ons vergelijken met andere gemeenten. Dat vereist eenzelfde basis, zodat we geen appels met peren vergelijken. We willen een goed inzicht in onze assets, de kapitaalgoederen in de openbare ruimte: wat beheren we, met welke kwaliteit, tegen welke kosten. Benchmarken helpt ons bij de transparantie en verantwoording.”

Ik adviseer elke gemeente om mee te doen aan benchmarks die gebruik maken van de CROW-benchmarksystematiek


Harro Verhoeven
Projectmanager CROW

Gelijke uitgangspositie

Een benchmark helpt bij de ‘basis op orde’ krijgen van professioneel beheer: dat begint met weten wat je hebt en wat je opgaven zijn. “De benchmark heeft ons veel gebracht,” vervolgt Borkens: ”De benchmarkcijfers helpen om vanuit een gelijke uitgangspositie met elkaar in gesprek te gaan. Daardoor kun je veel van elkaar leren.”

 

Lees het volledige artikel