Heerenveen, 13 september 2017 Elke dag gaan er duizenden (storings)monteurs en grondwerkers op pad. En er werken net zoveel engineers en werkvoorbereiders aan projecten die de ondergrond raken. Zorgvuldig graven staat daarom hoog op de agenda: overal waar de schop de grond ingaat, is onderzoek nodig. Wat zit er mogelijk in de grond en wat zijn de risico’s? Om dit snel en laagdrempelig inzichtelijk te maken hebben de partijen achter Bodem Digitaal Op de Kaart (Antea Group en Nazca IT Solutions) en PSMS (Public Space Management Services) de handen ineengeslagen en is het WoW Portaal® met de WoW Bodemtoets uitgebreid.

WoW Bodemtoets

Door de bodem- en veiligheidsinformatie van BDOK te combineren met de functionaliteit van het WoW Portaal® krijgen grondroerders en netbeheerders met de WoW Bodemtoets direct antwoord op de vraag wat de impact is van de bodemkwaliteit op (graaf)werkzaamheden, gekoppeld aan veiligheidsmaatregelen conform CROW132/307 richtlijnen.

De WoW Bodemtoets deelt een tracé op in stukken en geeft vervolgens per tracé onderdeel, de impact op kosten en doorlooptijd weer. Ook kan per tracédeel een QuickScan rapport worden opgevraagd, zodat te allen tijde aantoonbaar is dat aan de onderzoeksplicht is voldaan en veilig werken is zeker gesteld, of gericht vervolgonderzoek kan worden geïnitieerd. Het direct ontsluiten van deze belangrijke databronnen maakt het mogelijk om belemmerende factoren vooraf inzichtelijk te maken, waardoor het ontwerp- en beslissingsproces efficiënter kan worden afgehandeld en doorlooptijd, risico’s en kosten worden geminimaliseerd.

Werkplein ondergronds Werken

WoW (Werkplein ondergronds Werken) ontzorgt, ondersteunt en faciliteert netbeheerders en aannemers op basis van uniformiteit en eenvoud met het WoW Portaal®. Dit landelijk dekkend portaal is speciaal ontworpen voor indienende partijen richting alle vergunningverlenende instanties in Nederland. Hierin komen informatie, integratie en communicatie samen, ten gunste van regie, transparantie, efficiency en samenwerking tussen alle stakeholders.
 

Voor meer informatie

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de ingenieurs en adviseurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. We combineren hoogwaardige kennis met een pragmatische aanpak. We maken oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. We opereren doelgericht en met oog voor duurzaamheid. Zo anticiperen we op de vragen van vandaag en de antwoorden van de toekomst. Al meer dan 65 jaar.