Een goede traditie is ook dit jaar weer voortgezet. Ruim 250 klanten, businesspartners en Antea Group medewerkers vonden elkaar in de ReeHorst in Ede voor de jaarlijkse GBIdag.

Samen aan de slag gaan

Tonie Speelman opende de dag door te stellen dat het werken vanuit geïsoleerde (beheer) eilandjes niet meer houdbaar is. Hij zag GBIdag graag als een ‘flashmob’ waarmee een conglomeraat van betrokkenen rond GBI bij elkaar komt en samen aan de slag gaat. Dit leidt dan weer tot succesvolle nieuwe openingen, zoals het gebruik van sensoring gekoppeld aan GBI.

Datagedreven werken

Iepe Soet lichtte vervolgens het programma van de dag toe. Niet zonder te memoreren hoe hij op een hele vroege schaatsochtend de secretaris van de GVAG, Bé de Winter, op het ijs trof. Speciale aandacht besteedde hij aan de ambities van GBI rond datagedreven werken. GBI betekent ‘gemeentelijk beheer informatiesysteem’. Die naam willen wij waar maken omdat wij gegevens omzetten naar informatie.

Richard Cöp - de kracht van samen

Is het toeval dat het kersverse collegeakkoord van de gemeente Leeuwarden de titel ‘De kracht van samen’ draagt? Richard Cöp liet in een rustige en inspirerende stijl zijn visie op beheren in de culturele hoofdstad van 2018 zien. Kern van zijn boodschap is dat we dat we de stap moeten durven maken van werken op basis van (alleen maar technische) normen naar werken op basis van publiekswaarden.

Assetmanagement biedt voor Leeuwarden mooie aanknopingspunten. Bijvoorbeeld door te kijken naar aspecten als betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid. Niet overal hoeft topkwaliteit en niet alle data van alles hoef je compleet te hebben, liet hij zien aan de hand van praktische voorbeelden.

Richard Kemkers - Parallellen met de topsport

’s Middags sprak Gerard Kemkers over de kracht van samen en de parallellen met de topsport. Bijzonder actueel natuurlijk aangezien hij de dag ervoor afscheid had genomen van FC Groningen. Het belette hem niet de middag een mooi en inspirerende start te geven. Vanuit zijn belevenissen en ervaringen als topsportcoach gaf hij 4 belangrijke tips voor samenwerken en prestaties.

Stilstand is achteruitgang: blijf innoveren in plaats van copy-paste. Maak een plan en betrek daar meerdere expertises bij: compleet, maar niet star. We zijn geneigd alle aandacht te focussen op wat niet goed gaat. Vandaar zijn derde punt: houd aandacht voor de mens: durf complimenten te maken voor het vele dat wel goed gaat. En tot slot zijn belangrijkste advies: Jij presteert beter door wij centraal te stellen.

Verder was er een verscheidenheid aan parallelsessies waarin de bezoekers konden kiezen. Op de infomarkt heerste een geanimeerde sfeer. De stands werden druk bezocht en er werd volop bijgepraat met oude en nieuwe bekenden. We kijken terug op een geslaagde dag.

 

Meer over GBIdag 2018