Wegenleggers zijn nog altijd een wettelijke verplichting, maar bij veel gemeenten een ondergeschoven kindje. Het opstellen en actualiseren van wegenleggers wordt vaak als lastig, saai en langdurig ervaren. Dat gold niet voor de gemeente Echt-Susteren.

Nieuwe wegenlegger geautomatiseerd

Op basis van de beschikbare wegen en kunstwerken data in het beheersysteem GBI en de actuele BGT is grotendeels geautomatiseerd een nieuwe wegenlegger opgesteld. De openbare wegen van andere instanties zijn direct vanuit de BGT toegevoegd. Door registratie in het beheersysteem GBI is daarna op elk moment een wegenleggerkaart en wegenleggerrapportage te genereren. Gezamenlijk met de gemeentelijke medewerkers zijn de bijzondere situaties gecontroleerd en verwerkt. Resultaat: een actuele, betrouwbare en complete wegenlegger!

Wegenleggerdata eenvoudig bijhouden

Een groot voordeel van verwerking in het beheersysteem GBI is dat de komende jaren de wegenleggerdata eenvoudig kan worden bijgehouden en indien nodig opnieuw kan worden vastgesteld. Een goede basis voor nu en in de toekomst.

Ook jouw wegenlegger uit de mottenballen halen? Ook al heb je geen GBI: wij delen graag onze ervaringen.